Login

Hot topics uit de XBRL Best Practices Board in Bonn

Posted on juni 4, 2023 by Karien Ris

Het opstellen van standaarden is bijzonder nuttig gebleken. Gedegen implementatie is echter nodig om alle voordelen te benutten. Daarom komt de Best Practices Board van XBRL International regelmatig bijeen; enkele weken geleden tijdens een tweedaagse conferentie in Bonn. Wat zijn volgens XBRL Nederland bestuurslid Bas Groenveld op dit moment de hot topics?

Bas: ‘We kunnen een onderscheid maken in technische implementatie-thema’s en onderwerpen die meer liggen op het vlak van awareness. Wat dat eerste betreft, zijn heel relevante technische ideeën gepresenteerd als oplossing voor vraagstukken zoals ‘hoe kunnen we in een Inline XBRL-rapport onderscheiden welke informatie door de accountant gecontroleerd is, en welke niet?’ Denk verder ook aan een vraag zoals ‘hoe kan duurzaamheidsinformatie makkelijker geanalyseerd worden door het toevoegen van classificatie-informatie in taxonomieën?’ Zo kunnen bijvoorbeeld indicatoren worden ingedeeld worden naar thema’s zoals uitstoot, diversiteit en grondstofgebruik. Daarnaast bespraken de board members het onderwerp documentatie. Als XBRL International richtlijnen kan aanbieden aan de Europese en nationale accountantsorganisaties zodat accountants en hun softwareleveranciers hiermee het auditproces kunnen verbeteren, harmoniseren en efficiënter maken, zou dat een belangrijk winstpunt zijn.

Meer cases studies nodig

Daarnaast werd eens temeer duidelijk dat het stimuleren van XBRL nauwelijks lukt wanneer we focussen op de pure techniek. Het benoemen van de voordelen en het geven van voorbeelden, daar draait het om. ‘We zagen verschillende best practices de revue passeren. Van de Europese XBRL-programma’s van ECB/EBA/EIOPA tot het programma van de SEC, van ESMA. SBR/Belastingdienst, SBR/Taxaties tot de vele nationale rapportages die DNB heeft opgezet. Toch hebben we nog meer case studies nodig om aan overtuigingskracht te winnen’, meent Bas. Twee onderwerpen sprongen er tijdens de conferentie uit: de toenemende adoptie van XBRL in Zuid-Amerika, gepresenteerd door het verantwoordelijke BPB-lid uit Colombia en het dashboard van XBRL International in BI-tool Tableau, waarmee jaarverslagen van Europese bedrijven makkelijk vergeleken kunnen worden. In beide gevallen rees de vraag hoe de aanwezige kennis nog beter kan worden gedeeld.

Uiteraard werd ook gesproken over de laatste stand van zaken rondom de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), de aankomende verplichting voor duurzaamheidsverslaggeving in de EU. De verschillende onderdelen van XBRL International, zoals de Standards Board en de Taxonomy Architecture Guidance Task Force, en de Best Practices Board van XBRL Europe gaan werken aan concrete documentatie die de komende maanden online zal verschijnen op http://xbrl.org/guidance

Wilt u meer weten van de Best Practices Board of hier een actieve bijdrage aan leveren? Kijk dan hier https://www.xbrl.org/the-consortium/get-involved/best-practices-board/. Alle gepubliceerde informatie vindt u hier. https://www.xbrl.org/guidance/

De Best Practices Board van XBRL International (XII) agendeert de strategische onderwerpen voor het komende jaar. De BPB overziet en stimuleert de publicatie van documentatie over de beste manieren om XBRL te implementeren. Deze documenten zijn een belangrijke aanvulling op de XBRL-standaarden, en bieden toegankelijke informatie aan niet-technici, zoals beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Other Posts