Login

Om de ontwikkeling en informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL te stimuleren is XBRL Nederland voornemens projecten te subsidiëren met subsidies welke evenwel geen commerciële bedragen zullen zijn. XBRL Nederland roept haar deelnemers op om van deze mogelijkheid gebruik te maken door projectvoorstellen bij het bestuur van XBRL Nederland in te dienen. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden via info@xbrl-nederland.nl. Alleen projectvoorstellen van deelnemers van XBRL Nederland zullen worden geaccepteerd.

Afgeronde projecten worden op de website van XBRL Nederland gepubliceerd. Deze projecten zijn alleen beschikbaar voor de deelnemers van XBRL Nederland.

De volgende materialen over XBRL en SBR zijn beschikbaar en vrij te downloaden:

Alle voordelen voor u op een rij als deelnemer

Introductie XBRL

Maak kennis met XBRL

XBRL taxonomieën voor beginners en doeners

Understanding XBRL for software vendors

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants