Login

Deelname aan XBRL Nederland geeft deelnemers het recht op toegang tot alle beschikbare informatie, kennis en ervaring binnen de (inter)nationale organisatie (XBRL Int.) en de werkgroepen.

Daarnaast kunnen deelnemers via verschillende Yahoogroups in contact komen met andere organisaties en zo hun ervaringen uitwisselen. Deelname aan XBRL Int. is alleen mogelijk via de nationale jurisdicties als XBRL Nederland (klik hier voor meer voordelen).

Wie doen al mee?
Op dit moment zijn er al meer dan 40 organisaties die zich hebben aangemeld. Voor de volledige lijst van organisaties die deelnemer zijn van XBRL Nederland klik hier.