Login

Webinar xBRL-CSV voor rapportages (9 december 2021)

Op donderdag 9 december 2021 organiseerde XBRL Nederland een webinar over xBRL-CSV voor rapportages. SBR-Wonen gaf een presentatie over het experiment bij SBR-Wonen met xBRL-CSV: de behoefte bij SBR-Wonen, de resultaten van het experiment en de mogelijke vervolgstappen. De Nederlandsche Bank gaf een beschrijving van de plannen van de European Banking Authority om toezichtsdata in xBRL-CSV te ontvangen. XBRL International gaf een update over de stand van zaken aangaande de xBRL-CSV specificatie, de samenhang met andere specificaties en hoe welke ontwikkelingen er op dit terrein verwacht wordt.

De opname en de presentaties van de webinar xBRL-CSV voor rapportages is hier te vinden.

ESEF webinar (9 november 2021)

Naar aanleiding van onze succesvolle ESEF seminars vorig jaar werd er in dit seminar bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESEF alsmede de ‘lesson’s learned’ en ‘best practice’ op basis van de ESEF conversies en accountantscontroles hierop van het afgelopen jaar.

De opname en de presentaties van de ESEF webinar is hier te vinden.

Webinar waarde halen uit gestructureerde data (28 oktober & 4 november 2021)

Op 28 oktober en 4 november 2021 organiseerden XBRL Nederland en SBR Vernieuwing twee webinars. Tijdens deze webinars werd er inzicht gegeven in hoe andere partijen de verwerking en analyse van XBRL-data hebben aangepakt en hoe dit hen helpt hun doelen te behalen en informatie te kunnen delen met een ander.

De opname en de presenstaties van de webinar waarde halen uit gestructureerde data is hier te vinden.

Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van data (17 juni 2021)

Op 17 juni 2021 hebben wij een webinar georganiseerd over Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van data over de laatste stand van zaken. Hierbij werd ondermeer ingaan op de mogelijkheden en voordelen van gebruik van gestructureerde data. Bijvoorbeeld Hoe gaat de accountant om met het Referentie Grootboek Schema? Waarom ontvangt een accountant vaak nog een PDF van een taxatierapport (vaak nog met een ingeplakte handtekening)? Hoe weet u als accountant nu dat de ontvangen Standaard Bank Verklaring echt van de bank komt, en hoe kan deze efficiënt verwerkt worden? Wat betekenen deze zaken voor de interne organisatie en welke best practices zijn er voor de software omgeving?

De presentaties van deze webinar zijn hier te vinden.

XBRL webinar: APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructureerde gegevens (18 mei 2021)

Op 18 mei 2021 hebben wij een webinar georganiseerd over APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructureerde gegevens omdat elke organisatie data moet verzamelen en rapporteren naar verschillende uitvragen partijen zoals KVK, Belastingdienst, CBS, banken, etc. Onderwerpen als hoe er met de verzamelde gegevens wordt omgegaan, standaarden, gestructureerde en ongestructureerde gegevens kwamen langs.

De presentaties en opnames zijn hier beschikbaar.

27th XBRL Europe Digital week on ESEF (27 t/m 29 april 2021)

Van 27 april 2021 t/m 29 april 2021 organiseerde XBRL Europe  samen met een aantal XBRL jurisdicties in Europa een aantal webinars onder de titel “27th XBRL Europe digital week on ESEF”.

Jacques Urlus (bestuurlid XBRL Nederland/ NBA) heeft tijdens deze bijeenkomst een workshop gegeven over ‘a method for the audit of ESEF filings’. Deze presentatie is hier te vinden.

Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van XBRL Europe.

ESEF today, ESG tomorrow (11 maart 2021)

Op donderdag 11 maart 2021 organiseerde Eurofiling een webinar over de eerste ervaringen met de ESEF-rapportages. Jacques Urlus, beleidsmedewerker van Nederlandse Beroepsgroep voor Accountants (NBA) en bestuurslid van XBRL Nederland, gaf een presentatie over de methode voorgesteld door de NBA voor het controleren van zo’n ESEF-rapportage door een accountant. Andere sprekers waren, onder andere, Anna Sciortino van ESMA over de toepassing in Europa en Daniel Sorroche over de ervaringen met opstellen van de rapportage. Tevens was er een panel met softwareleveranciers.

Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van Eurofiling.

ESEF webinar (3 december 2020)

In maart 2020 hebben wij in samenwerking met de AFM en de NBA een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de ESEF verplichtstelling. Nu een half jaar later nadert de datum dat u daadwerkelijk uw jaarverslag op basis van ESEF moet opstellen. Daarom was er op 3 december 2020 een webinar georganiseerd door XBRL Nederland in samenwerking met de AFM en de NBA om u te informeren over de laatste stand van zaken. Vragen als hoe gaat de accountant om met uw ESEF deponering? Wat betekent dit voor de controleverklaring? Hoe zorgt u ervoor dat het ZIP-bestand (met de Inline XBRL document en organisatie taxonomie) bij de AFM komt? En waar gaat de AFM als ontvanger allemaal op letten? kwamen langs.

De webinar werd geopend door Erik Beulen (XBRL Nederland) met een korte introductie over het programma door Jacques Urlus (XBRL Nederland, NBA) gevolgd met een presentatie van Enrico Evink (EY) over de stand van zaken NBA. Na een korte pauze gaf Jerry Wouterson (AFM) een presentatie over de stand van zaken AFM.

De presentaties en opnames zijn hier beschikbaar.

ESG webinar (2 novembber 2020)

op maandag 2 november jl. organiseerde XBRL Nederland een online seminar over ESG. Environmental, Social and Governance stond centraal. De dialoog over de behoefte aan data en de wijze waarop XBRL kan worden ingezet voor de uitwisseling van ESG gegevens werd toegelicht. De presentaties van de sprekers zijn hieronder terug te vinden:

– Presentatie Jacqueline van Voorthuizen – PGB Pensioendiensten
– Presentatie Erik Beulen – XBRL Nederland
– Presentatie Giel Linthorst – PCAF

ESEF bijeenkomst (5 en 11 maart 2020)

Uitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. De digitale publicatie van het jaarverslag moet voldoen aan strikte eisen zoals bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Dit betekent dat het opstellen van het digitale jaarverslag moet gebeuren op basis van het, door de ESMA vastgestelde, Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF).

ESEF behelst dat een jaarverslag openbaar moet worden gemaakt in het XHTML-formaat. De gegevens in de geconsolideerde IFRS-jaarrekening, als onderdeel van het volledige jaarverslag, moeten op basis van Inline XBRL worden getagd. Daarnaast moet de uitgevende instelling in voorkomende gevallen, deels op basis van de door de ESMA gepubliceerde taxonomie, een eigen taxonomie maken. Van u wordt verwacht dat u het geheel, in een Zip-bestand met een vaste structuur, deponeert bij de AFM. Aangezien het digitale jaarverslag het enige jaarverslag zal zijn, zal het digitale jaarverslag door de accountant moeten worden gecontroleerd en worden voorzien van een controleverklaring.

Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat u op basis van het bovenstaande een aantal vragen heeft. Om deze reden organiseerde XBRL Nederland, in samenwerking met de AFM en de NBA, op 5 maart 2020, te ’s-Hertogenbosch en op 11 maart 2020, te Zeist een bijeenkomst over de ESEF verplichtstelling.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn hier te vinden.

Afscheidsbijeenkomst Hans Verkruijsse (18 februari 2020)

Op 18 februari 2020 heeft XBRL Nederland na 9 jaar afscheid genomen van Hans Verkruijsse als voorzitter van XBRL Nederland. Het voorzitterschap is overgedragen aan Erik Beulen. Erik Beulen heeft tijdens deze bijeenkomst zichzelf voorgesteld en een korte XBRL visie gegeven. De presentatie van Erik Beulen is hier te vinden.

24ste XBRL Europe Day in Milaan (5 februari 2020)

Op 5 februari 2020 heeft de 24ste XBRL Europe Day in Milaan plaatsgevonden. Bas Groenveld (bestuurslid XBRL Nederland/ Aguilonius) heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over ESG. Deze presentatie is hier te vinden.

Data Amplified 2019 in Shanghai (24 oktober 2019)

Op 24 oktober 2019 heeft Data Amplified 2019 in Shanghai plaatsgevonden. Paul Hulst (bestuurslid XBRL Nederland/ DNB) heeft tijdens deze bijeenkomst een workshop gegeven over Assurance on Supervisory Reporting using XBRL: the “easy” way to high quality data. Deze presentatie is hier te vinden.

23ste XBRL Europe Day in Parijs (28 mei 2019)

Op 28 mei 2019 heeft de 23ste XBRL Europe Day in Parijs plaatsgevonden. Bas Groenveld (bestuurslid XBRL Nederland/ Aguilonius) heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over ESG. Deze presentatie is hier te vinden.

22ste XBRL Europe Day in Rome (7 februari 2019)

Op 7 februari 2019 heeft de 22ste XBRL Europe Day in Rome plaatsgevonden. Bas Groenveld (bestuurslid XBRL Nederland/ Aguilonius) heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over ESG. Deze presentatie is hier te vinden.

Data Amplified 2018 in Dubai (14 november 2018)

Op 14 november 2018 heeft Data Amplified 2018 in Dubai plaatsgevonden. Paul Hulst (bestuurslid XBRL Nederland/ DNB) heeft tijdens deze bijeenkomst een workshop gegeven over Data Quality in Structured Reporting – Improving data quality through regulator specific validation rules. Deze presentatie is hier te vinden.

Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot – Lessons learned (1 oktober 2018)

Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in XBRL-formaat. Deze verplichting geldt al vanaf boekjaar 2016 voor micro en kleine rechtspersonen en vanaf boekjaar 2019 naar verwachting ook voor grote rechtspersonen.

Met het oog op deze verplichtstelling organiseerde XBRL Nederland op 1 oktober 2018 in La Place De Meern een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) over XBRL jaarrekeningen middelgroot – lessons learned om opstellers en accountants te informeren over XBRL in de praktijk.

De presentaties van deze workshop zijn hier te vinden.

Workshop “Preparer Extensions” (7 mei 2018)

Op maandag 7 mei 2018 vond in La Place De Meern de workshop “Preparer Extensions” plaats. Tijdens deze workshop zijn presentaties gegeven over de achtergrond en totstandkoming van Preparer Extensions in een internationale context en de grenzen die vanuit het SBR programma aan Preparer Extensions worden gesteld, een demo over het maken van een Preparer Extension en de impact van Preparer Extensions op gebruikers en accountants. De presentaties van deze workshop zijn hier te vinden.

21ste XBRL EU Day en Eurofiling week in Warschau (1 mei 2018)

Op 1 mei 2018 was de 21ste XBRL EU Day en Eurofiling week in Warschau. Paul Snijders heeft namens XBRL Nederland een presentatie gegeven over SBR Assurance. Deze presentatie is hier te vinden.

20ste XBRL EU Day in Kopenhagen (1 februari 2018)

Op 1 februari 2018 was de 20ste XBRL EU Day in Kopenhagen. Paul Staal (bestuurslid XBRL Nederland/ ING) heeft tijdens deze bijeenkomst een workshop gegeven over “Banks – How they use the data in the “loaning” process? – Building a XBRL eco system. Deze presentatie is hier te vinden.

Workshop “XBRL jaarrekeningen middelgroot” (28 november 2017)

Op dinsdag 28 november 207 heeft de workshop ‘XBRL jaarrekeningen middelgroot’ plaatsgevonden. Tijdens deze workshop zijn presentaties gegeven over het opstellen van een XBRL jaarrekening van een middelgrote onderneming/ pilotervaringen en de ondersteuning van de Kamer van Koophandel met de aanleveringen micro en klein en de pilots middelgroot (incl. Opstelportaal). De workshop werd afgesloten met een presentatie over fouten en valkuilen van een XBRL jaarrekening van een middelgrote onderneming en hoe tooling daarbij ondersteuning biedt om dit te vermijden. De presentaties van deze workshop zijn hier te vinden.

Workshop “iXBRL” (3 oktober 2017)

Op dinsdag 3 oktober 2017 heeft de workshop ‘iXBRL’ plaatsgevonden. Ruim 40 toehoorders werden toegesproken over de iXBRL standaard, ervaringen in UK en Ierland, iXBRL standaard vanuit Nederlandse perspectief, toelichtingen en bevindingen ESMA en risico’s en impact voor de SBR Assurance oplossing. De workshop werd afgesloten met een presentatie over mogelijke implementatievormen- en varianten in Nederland met aansluitend een discussie. De presentaties van deze workshop zijn hier te vinden.

19de XBRL Europe Day en de 23ste Eurofiling workshop in Frankfurt (6 juni 20217)

Op 7 juni 2017 was de Eurofiling workshop in Frankfurt. Paul Hulst (bestuurslid XBRL Nederland/ DNB) heeft tijdens deze bijeenkomst een workshop gegeven over Cross-sector Taxonomy. Deze presentatie is hier te vinden.

Workshop “Preparer Extensions (15 mei 2017)

Op maandag 15 mei 2017 vond in Autogrill Utrecht in De Meern de workshop “Preparer Extensions” plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd door Sebastiaan Bal, Arcrole, een presentatie gegeven over ‘Preparer Extensions in het kader van SBR’ waarna Paul Snijders, Semansys Technologies, een demo gaf over ‘hoe maak ik een preparer extension?’. De middag werd afgesloten met een presentatie van Jacques Urlus, NBA, over ‘preparer extension en SBR Assurance’.

Lees meer >>>

Workshop “Formula & Table Linkbase” (12 december 2016)

Op 12 december 2016 heeft de workshop “Formula & Table Linkbase” plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd door Henk Gingnagel en Henk Spaan, Capgemini, een presentatie gegeven over ‘Formula Linkbase’ waarna Paul Snijders, Semansys Technologies, een toelichting gaf over de ‘implementaties van XBRL Formulas in praktijk m.b.t. verslaggevingsstandaarden’. De middag werd afgesloten met een presentatie van Frank van Nielen, Accept, over ‘toepassingen van de Table Linkbase en de NT’.

Lees meer >>>

Seminar CRD IV reporting across Europe (24 september 2013)

Op dinsdag 24 september 2013 heeft XBRL Nederland in samenwerking met Deloitte de eerste CRD IV XBRL seminar georganiseerd bij het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Tijdens deze seminar is de nieuwe CRD IV rapportageverplichting behandeld. Banken in heel Europa worden met deze CRD IV rapportageverplichting geconfronteerd. De presentaties die gebruikt zijn is hier te vinden.

Workshop “Jaarrekeningen in XBRL” (25 juni 2013)

Op dinsdag 25 juni 2013 heeft de workshop ‘Jaarrekeningen in XBRL’ plaatsgevonden. Tijdens deze workshop zijn de onderwerpen Assurance bij XBRL rapportages en de SBR Assurance aanpak besproken. De middag werd afgesloten met de do’s & dont’s bij het opstellen van XBRL jaarrekeningen.

Lees meer>>>

Workshop “XBRL en Formulas” (7 mei 2013)

Op dinsdag 7 mei jl. heeft de workshop ‘XBRL en Formulas’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderwerpen XBRL Formulas Belastingdienst, XBRL Formulas banken  besproken. De workshop ‘XBRL en Formulas’ werd afgesloten met een praktijk case over assurance- en ratioberekeningen.

Lees meer>>>

Workshops 2013-2016

De presentaties van de workshops in 2013-2016 zijn via de e-mail naar de aanwezige deelnemers gestuurd worden. Daarnaast zijn de presentaties van de workshops in 2013-2016 te vinden onder ‘presentaties’ in de members area. Voor dit deel dient u wel ingelogd te zijn.

Workshop “Ontwikkelingen door XBRL” (26 september 2012)

Op woensdag 26 september 2012 heeft de workshop ‘Ontwikkelingen door XBRL’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de taxonomieën van de Belastingdienst, rapportkoppelingen van XBRL taxonomieën in de software en impact voor gebruikers door jaarlijkse versies van de taxonomie besproken.

Lees meer>>>

Workshop “XBRL en ontvangende partijen” (26 juni 2012)

Op dinsdag 26 juni 2012 heeft de workshop ‘XBRL en ontvangende partijen’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de taxonomieën van de KvK, commiële taxonomieën (banken), toepassingen en ontvangssystemen in XBRL besproken. Het onderwerp ‘impact voor gebruikers door jaarlijkse versies van de taxonomie’ is verschoven naar de volgende worskhop.

Lees meer>>>

Workshop “Toetsen XBRL document” (29 mei 2012)

Op dinsdag 29 mei 2012 heeft de workshop ‘Toetsen XBRL document’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderwerpen Formulas, Standard Validation Rules (SVR), Renderen, versturen van een XBRL rapport naar Digipoort/ Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de toekomst van XBRL/ SBR besproken.

Lees meer>>>

Technische workshop “Creatie XBRL rapport” (23 april 2012)

Op maandag 23 april 2012 heeft de technische workshop “Creatie XBRL rapport” plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe een XBRL rapport gemaakt wordt en hoe een XBRL rapport gevalideerd wordt met een toelichting op de visualisatie. Het inlezen van een XBRL rapport en de uitleg over het koppelen van rapporten in XBRL wordt verplaatst naar een andere workshop.

Lees meer>>>

Technische workshop “Taxonomie Architectuur” (26 maart 2012)

Op maandag 26 maart 2012 vond in AC Meeting Centre Utrecht- De Meern de workshop Taxonomie architectuur plaats. De heer Hans Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland, verwelkomde de aanwezigen. Tijdens deze bijeenkomst was de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) behandeld met daarna een toelichting over de bankentaxonomie. Na een korte pauze werd de standaard FRIS en de relatie met Formulas behandeld. De middag werd afgesloten met een toelichting van XBRL en duurzaamheid.

Lees meer>>>

XBRL Explained (28 november 2011)

Op maandag 28 november 2011 was de introductiebijeenkomst “XBRL Explained”. Circa 35 toehoorders werden toegesproken over onderwerpen en actualiteiten uit binnen- en buitenland, taxonomieën en de vraag: voor wie is XBRL? De bijeenkomst was zeer goed verlopen. Het publiek was erg enthousiast over de bijeenkomst en vanuit het publiek kwamen diepgaande vragen over XBRL. De presentaties van de sprekers van XBRL Explained is hier te vinden.

SBR voorlichtingsbijeenkomst 2011

Standard Business Reporting (SBR) is vanaf 2013 de enige system-to-system aanlevermethode voor de Belastingdienststromen IB en VpB. Om u hierover te informeren heeft SBR een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De presentatie van deze voorlichtingsbijeenkomst kunt u hier vinden.