Login

Omdat er behoefte bestaat aan informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, is eind september 2002 besloten XBRL Nederland op te richten. Sinds 1 januari 2005 zijn de activiteiten in een rechtsvorm ondergebracht: Stichting XBRL Nederland.

Op 4 november 2002 heeft de oprichtingsvergadering voor de deelnemers plaatsgevonden en inmiddels zich hebben ca. 40 organisaties als deelnemer aangemeld. Bij oprichting van XBRL Nederland is dhr. Jan Pasmooij benoemd tot voorzitter van XBRL Nederland. Op 20 september 2010 werd deze taak overgenomen door Hans Verkruijsse. Per 1 januari 2020 werd Erik Beulen de voorzitter van XBRL Nederland. Sinds 1 juli 2022 is Jacques Urlus de voorzitter.

Wat is XBRL Nederland?

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het programma staan onder meer voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. (http://www.xbrl.org/).

Het bestuur van XBRL Nederland bestaat uit:

  • Jacques Urlus (NBA) – voorzitter
  • Enrico Evink (EY) – penningmeester
  • Paul Hulst (DNB) – secretaris
  • Bas Groenveld (Aguilonius)
  • Paul Staal (ING)
  • Roos Timmermans (Exact)
  • Alex de Jong (Parseport)

Op de foto ontbreken Bas Groenveld en Alex de Jong.

Wilt u meewerken aan deze ontwikkeling? Word deelnemer en profiteer van de voordelen van het deelnemerschap.