Login

Geschiedenis

Omdat er behoefte bestaat aan informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, is eind september 2002 besloten XBRL Nederland op te richten. Sinds 1 januari 2005 zijn de activiteiten in een rechtsvorm ondergebracht: Stichting XBRL Nederland.

Op 4 november 2002 heeft de oprichtingsvergadering voor de deelnemers plaatsgevonden en inmiddels hebben ca. 40 organisaties als deelnemer aangemeld (zie deelnemers). Bij oprichting van XBRL Nederland is dhr. Jan Pasmooij benoemt tot voorzitter van XBRL Nederland. Op 20 september 2010 is deze taak overgenomen door Hans Verkruijsse. Per 1 januari 2020 is Erik Beulen de voorzitter van XBRL Nederland.

Wie is XBRL Nederland?

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. (http://www.xbrl.org/).

Het bestuur van XBRL Nederland wordt gevormd door:

  • Erik Beulen (Universiteit van Tilburg) – voorzitter
  • Jacques Urlus (NBA) – vice voorzitter
  • Enrico Evink (EY) – penningmeester
  • Bas Groenveld (Aguilonius)
  • Paul Hulst (DNB)
  • Paul Staal (ING)

Wilt u meewerken aan deze ontwikkeling, wordt deelnemer en profiteer van de voordelen van het deelnemerschap.

Voor meer informatie met betrekking tot XBRL Nederland: info@xbrl-nederland.nl.