Login

Webinar Wie doet wat? (30 juni 2022)

Op donderdag 30 juni vond het webinar Wie doet wat? plaats, over de ambities en taken van XBRL International en de activiteiten van XBRL Europe en XBRL Nederland. John Turner (CEO XBRL International), Gilles Maguet (CEO XBRL Europe) en Bas Groenveld (bestuurslid XBRL Nederland) vertelden wat hun organisaties doen voor de ontwikkeling en toepassing van XBRL, hoe ze georganiseerd zijn, wat hun plannen voor de (nabije) toekomst zijn en hoe geïnteresseerden kunnen deelnemen. De presentaties zijn hier te vinden.

Webinar 30 juni 2022 Wie doet wat? – XBRL International

Webinar 30 juni 2022 Wie doet wat? – XBRL Europe

Webinar 30 juni 2022 Wie doet wat? – XBRL Nederland

 

Webinar Inline XBRL

XBRL Nederland organiseerde op 26 april 2022 een webinar rondom het thema Inline XBRL (iXBRL). Met de introductie van ESEF heeft deze standaard veel aandacht gekregen. De standaard is echter breder te gebruiken. Sprekers waren:

  • Frans Hietbrink lichtte toe wat een mogelijkheid zou kunnen zijn om iXBRL verder te gebruiken in het Belastingdienst domein
  • Frank Van Nielen (Accept) ging in op de technische standaarden
  • Cleverbase zal vanuit de QTSP toelichten hoe op een iXBRL bericht een digitale handtekening kan worden geplaatst.
  • Vanuit het bestuur van XBRL Nederland trad Paul Staal op als dagvoorzitter.

Webinar xBRL-CSV voor rapportages (9 december 2021)

Op donderdag 9 december 2021 organiseerde XBRL Nederland tussen 10:30 en 12:00 een webinar over xBRL-CSV voor rapportages. Er waren twee presentaties over de toepassing en een presentatie over de specificatie zelf:

  • Jeroen Soons (Projectleider Proces & Techniek bij SBR-Wonen) vertelde over het experiment bij SBR-Wonen met xBRL-CSV: de behoefte bij SBR-Wonen, de resultaten van het experiment en de mogelijke vervolgstappen.
  • Paul Hulst (ICT Architect bij De Nederlandsche Bank) beschreef de plannen van de European Banking Authority om toezichtsdata in xBRL-CSV te ontvangen.
  • Paul Warren (technical director XBRL International) vertelde wat de stand van zaken is aangaande de xBRL-CSV specificatie, de samenhang met andere specificaties en hoe welke ontwikkelingen er op dit terrein verwacht wordt.

ESEF webinar (9 november 2021)

Naar aanleiding van onze succesvolle ESEF seminars vorig jaar willen wij u in het ESEF-webinar op 9 november 2021 van 10:00 – 12:00 uur bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESEF alsmede de ‘lesson’s learned’ en ‘best practice’ delen op basis van de ESEF conversies en accountantscontroles hierop van het afgelopen jaar.

Webinar: waarde halen uit gestructureerde data (28 oktober & 4 november 2021)

U neemt deel aan het SBR-stelsel. Het ontvangen en verwerken van XBRL-data heeft uw organisatie inmiddels onder de knie. Maar valt er niet veel meer waarde te halen uit uw deelname aan het SBR-stelsel? Het is tenslotte gestructureerde data voorzien van scherpe definities.

Op  28 oktober en 4 november 2021 van 10:00-12:00 uur organiseren XBRL Nederland en SBR Vernieuwing twee webinars. Hierin geven we inzicht in hoe andere partijen de verwerking en analyse van XBRL-data hebben aangepakt en hoe dit hen helpt hun doelen te behalen en informatie te kunnen delen met een ander.

Wilt u ook meer waarde halen uit de gegevens die u ontvangt, deze efficiënt verwerken, analyseren of delen? Of heeft u specifieke vragen over dit onderwerp? Meldt u aan en deel deze uitnodiging met andere belanghebbenden.

Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Voorafgaand aan het webinar op 4 november 2021 kunt u specifieke vragen doorgeven voor ons panel ervaringsdeskundigen. Deze vragen  kunt u via dit formulier insturen (vóór 1 november 2021).

Meer informatie over het programma en de sprekers is hier te vinden.

Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van data (17 juni 2021)

Afgelopen jaren heeft het gebruik van XBRL een verdere vlucht genomen. Verschillende partijen maken gebruik van taxonomieën en dat biedt kansen voor accountants. De accountant wordt vaak genoemd als leverancier van XBRL rapportages aan zowel de overheid als aan de banken. Echter de rol van XBRL voor accountants als ontvanger is onderbelicht en bied daarmee kansen voor accountants.

Wij willen u op 17 juni 2021 in een webinar graag informeren over de laatste stand van zaken. Hierbij zullen wij ondermeer ingaan op de mogelijkheden en voordelen van gebruik van gestructureerde data. Bijvoorbeeld Hoe gaat de accountant om met het Referentie Grootboek Schema? Waarom ontvangt een accountant vaak nog een PDF van een taxatierapport (vaak nog met een ingeplakte handtekening)? Hoe weet u als accountant nu dat de ontvangen Standaard Bank Verklaring echt van de bank komt, en hoe kan deze efficiënt verwerkt worden? Wat betekenen deze zaken voor de interne organisatie en welke best practices zijn er voor de software omgeving?

Meer informatie over de sprekers, programma en inschrijving is hier te vinden.

XBRL webinar: APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructureerde gegevens (18 mei 2021)

Elke organisatie moet data verzamelen en rapporteren naar verschillende uitvragen partijen zoals KVK, Belastingdienst, CBS, banken, etc. Maar hoe om te gaan met de verzamelde gegevens, standaarden, gestructureerde en ongestructureerde gegevens?

Daarom organiseert XBRL Nederland op dinsdag 18 mei 2021 een webinar over APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructuureerde gegevens. Tijdens de webinar kunt u eventuele vragen stellen via de chatfunctie. Deze worden tijdens elk onderdeel zoveel mogelijk beantwoord.

Meer informatie over het programma en de inschrijving is hier te vinden.

27th XBRL Europe Digital week on ESEF (27 t/m 29 april 2021)

Van 27 april 2021 t/m 29 april 2021 XBRL Europe organiseert samen met een aantal XBRL jurisdicties in Europa een aantal webinars onder de titel “27th XBRL Europe digital week on ESEF”.

Meer informatie over het programma en registratie is te vinden op de website van XBRL Europe.

Data Amplified (14 t/m 16 april 2021)

Data Amplified in 2020 kon in november 2020 niet doorgaan vanwege COVID-19. XBRL International heeft dit evenement verschoven naar 14 t/m 16 april 2021. Dit evenement zal online plaatsvinden. U kunt zich nu aanmelden.

Meer informatie over het programma en sprekers is te vinden op de website van XBRL International.

ESEF today, ESG tomorrow (11 maart 2021)

Op donderdag 11 maart 2021 organiseert Eurofiling een webinar over de eerste ervaringen met de ESEF-rapportages. Jacques Urlus, beleidsmedewerker van Nederlandse Beroepsgroep voor Accountants (NBA) en bestuurslid van XBRL Nederland, zal daar een presentatie geven over de methode voorgesteld door de NBA voor het controleren van zo’n ESEF-rapportage door een accountant. Andere sprekers zijn, onder andere, Anna Sciortino van ESMA over de toepassing in Europa en Daniel Sorroche over de ervaringen met opstellen van de rapportage. Tevens is er een panel met softwareleveranciers.

Meer informatie is te vinden op de website van Eurofiling.

ESEF webinar (3 december 2020)

In maart 2020 hebben wij in samenwerking met de AFM en de NBA een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de ESEF verplichtstelling. De belangstelling was toen overweldigend. Nu een half jaar later nadert de datum dat u daadwerkelijk uw jaarverslag op basis van ESEF moet opstellen. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een controle standaard en – aanpak. Ook is de AFM nu nagenoeg klaar met de testfaciliteiten en de keten die ervoor moet zorgen dat uw ESEF deponering wordt ontvangen door de AFM en als vastgesteld ook door de KVK.

Wij willen u op 3 december 2020 in een webinar graag informeren over de laatste stand van zaken. Hoe gaat de accountant om met uw ESEF deponering? Wat betekent dit voor de controleverklaring? Hoe zorgt u ervoor dat het ZIP-bestand (met de Inline XBRL document en organisatie taxonomie) bij de AFM komt? En waar gaat de AFM als ontvanger allemaal op letten?

Tijdens de webinar kunt u eventuele vragen stellen via de chatfunctie. Deze worden tijdens elk onderdeel zoveel mogelijk beantwoord.

Meer informatie over het programma en aanmelding is hier te vinden.

ESG webinar (2 november 2020)

XBRL Nederland organiseert op 2 november a.s. een webinar over ESG (Environmental, social and governance). Deze webinar is een preconference en sluit aan op de XBRL International conferentie Data Amplified 2020.

Meer informatie over de aanmelding, tijd, programma en sprekers is hier te vinden.

ESEF bijeenkomst (5 en 11 maart 2020)

Uitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. De digitale publicatie van het jaarverslag moet voldoen aan strikte eisen zoals bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Dit betekent dat het opstellen van het digitale jaarverslag moet gebeuren op basis van het, door de ESMA vastgestelde, Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF).

ESEF behelst dat een jaarverslag openbaar moet worden gemaakt in het XHTML-formaat. De gegevens in de geconsolideerde IFRS-jaarrekening, als onderdeel van het volledige jaarverslag, moeten op basis van Inline XBRL worden getagd. Daarnaast moet de uitgevende instelling in voorkomende gevallen, deels op basis van de door de ESMA gepubliceerde taxonomie, een eigen taxonomie maken. Van u wordt verwacht dat u het geheel, in een Zip-bestand met een vaste structuur, deponeert bij de AFM. Aangezien het digitale jaarverslag het enige jaarverslag zal zijn, zal het digitale jaarverslag door de accountant moeten worden gecontroleerd en worden voorzien van een controleverklaring.

Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat u op basis van het bovenstaande een aantal vragen heeft. Om deze reden organiseert XBRL Nederland, in samenwerking met de AFM en de NBA, op 5 maart 2020, te ’s-Hertogenbosch en op 11 maart 2020, te Zeist een bijeenkomst over de ESEF verplichtstelling.

Lees meer >>>

Afscheidsbijeenkomst Hans Verkruijsse (18 februari 2020)

Vanaf de eerste dag dat Hans is betrokken bij XBRL Nederland, is hij voorzitter. Een functie die hij negen jaar lang met veel passie en inzet heeft uitgevoerd. Niet omdat Hans het wil, maar omdat de bestuursreglementen het nu eenmaal verplichten, draagt Hans het voorzitterschap over.

Met een afscheidsbijeenkomst willen wij Hans bedanken voor datgene wat hij in de afgelopen jaren heeft betekend voor XBRL in Nederland en daarbuiten. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 februari 2020 bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants te Amsterdam.

Het afscheid zal een persoonlijke en mogelijk een humoristische tint krijgen. Diverse betrokkenen die de afgelopen jaren nauw met Hans hebben samengewerkt zullen hun visie geven op negen jaar Hans en XBRL. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst persoonlijk komen kennismaken met de nieuwe voorzitter: Erik Beulen.

Informatie over het programma, sprekers en de locatie is hier te vinden.

24ste XBRL Europe Day in Milaan (5 februari 2020)

Op 5 februari 2020 is de 24ste XBRL Europe Day in Milaan. Informatie over de inschrijving, het programma, locatie, etc. is te vinden op de website van XBRL Europe.

Data Amplified 2019 in Shanghai (24 oktober 2019)

De jaarlijkse XBRL International conferentie – Data Amplified – die de belangrijkste betrokkenen bij de toekomst van bedrijfsrapportage bij elkaar brengt zal dit jaar plaatsvinden van 22 – 24 oktober 2019 in Shanghai. Op 21 oktober 2019 is er een extra Members day.

Tijdens de jaarlijkse conferentie Data Amplified komen regelgevers, beleidsmakers, accountants, XBRL experts, etc. bijeen om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen van XBRL wereldwijd.

Meer informatie over het programma en de inschrijving is te vinden op de website van XBRL International.

23ste XBRL Europe Day in Parijs (28 mei 2019)

Op 28 mei 2019 is de 23ste XBRL Europe Day in Parijs. Informatie over de inschrijving, het programma, locatie, etc. is te vinden op de website van XBRL Europe.

22ste XBRL Europe Day in Rome (7 februari 2019)

Op 7 februari 2019 is de 22ste XBRL Europe Day in Rome. Informatie over de inschrijving, het programma, locatie, etc. is te vinden op de website van XBRL Europe.

Workshop “XBRL jaarrekening middelgroot – lessons learned” (1 oktober 2018)

Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in XBRL-formaat. Deze verplichting geldt al vanaf boekjaar 2016 voor micro en kleine rechtspersonen en vanaf boekjaar 2019 naar verwachting ook voor grote rechtspersonen.

Met het oog op deze verplichtstelling organiseert XBRL Nederland een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) in het najaar van 2018 over XBRL jaarrekeningen middelgroot – lessons learned om opstellers en accountants te informeren over XBRL in de praktijk.

De workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot – Lessons learned zal plaatsvinden op maandag 1 oktober 2018 bij La Place De Meern in Utrecht. Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Lees meer >>>

Workshop “Preparer Extensions” (7 mei 2018)

Vanaf boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt deze verplichting eveneens voor middelgrote rechtspersonen; vanaf boekjaar 2020 naar verwachting ook voor grote rechtspersonen.

Met het oog op deze mogelijkheid organiseert XBRL Nederland een gratis bijeenkomst over SBR Preparer Extensions om softwareleveranciers kennis te laten maken met de wijze waarop Preparer Extensions moeten worden opgesteld en om opstellers en accountants te informeren over hun rol hierin.

De bijeenkomst SBR Preparer Extensions zal plaatsvinden op maandag 7 mei 2018 bij Autogrill Utrecht in De Meern. De bijeenkomst SBR Preparer Extensions wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Lees meer >>>

21ste XBRL EU Day en Eurofiling week in Warschau (1 mei 2018)

De 21ste XBRL EU day en Eurofiling week zal plaatsvinden op 1 mei 2018 in Warschau. Informatie over de aanmelding, locatie, programma, etc. is op de website van Eurofiling te vinden.

20ste XBRL EU Day in Kopenhagen (1 februari 2018)

De 20ste XBRL EU day zal plaatsvinden op 1 februari 2018 bij het hoofdkantoor van Deloitte in Kopenhagen. Werkgroepen (SBR WG, Supervisory reporting WG, etc.) zullen plaatsvinden op 31 januari 2018 bij het hoofdkantoor van Danish Business Authority in Kopenhagen. Tijdens deze XBRL EU dag staat het thema “Use of XBRL data and machine learning” centraal.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier kosteloos.

Lees meer >>>

Workshop “XBRL jaarrekeningen middelgroot” (28 november 2017)

Vanaf boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in het XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt die verplichting eveneens voor de meeste middelgrote rechtspersonen.

Met het oog op deze situatie organiseert XBRL Nederland een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) op 28 november 2017 over XBRL jaarrekeningen middelgroot om opstellers en accountants kennis te laten maken met XBRL en om opstellers en accountants te informeren over hun rol hierin.
Lees meer >>>

Workshop “iXBRL” (3 oktober 2017)

Door het recente advies van de Europese organisatie ESMA voor het gebruik van de variant iXBRL (ook wel aangeduid als in-line XBRL) voor de rapportage door beursgenoteerde ondernemingen dient zich de vraag aan wat dit voor de Nederlandse situatie gaat betekenen. Het advies van de ESMA is nog niet overgenomen door de Europese Commissie en de verdere details zullen in de loop van dit jaar bekend worden gemaakt.

Met het oog op deze situatie organiseert XBRL Nederland op 3 oktober 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) over iXBRL om XBRL gebruikers in Nederland de gelegenheid te geven kennis te maken met iXBRL en zich op de mogelijke ontwikkelingen voor te bereiden.
Lees meer >>>

19de XBRL Europe Day en de 23ste Eurofiling workshop in Frankfurt (6 juni 20217)

De 19de XBRL EU day en de 23ste Eurofiling workshop zal plaatsvinden op 6 juni 2017 in Frankfurt.Informatie over de inschrijving, locatie, programma, etc. is hier te vinden.

Verplaatsing workshop “iXBRL”

Wegens grote drukte bij accountantskantoren m.b.t. de jaarafsluiting is er door het bestuur van XBRL Nederland besloten om de workshop iXBRL te verplaatsen naar juni 2017.

Wanneer de nieuwe datum van de workshop iXBRL bekend is zal dit gecommuniceerd worden via onze website en nieuwsbrief.

Workshop “Formula & Table Linkbase” (12 december 2016)

XBRL Nederland organiseert op 12 december 2016 een speciale workshop over Formula & Table Linkbase bij Autogrill in De Meern. Tijdens deze workshop zult u geïnformeerd worden over de Formula Linkbase en de implementaties van XBRL Formulas in de praktijk met name met betrekking tot verslaggevingsstandaarden. De middag zal worden afgesloten met een presentatie over toepassingen van de Table Linkbase en de NT (Nederlandse Taxonomie).
Lees meer>>>

Jubileumcongres XBRL Nederland (15 april 2015)

Save the Date: Jubileumcongres XBRL Nederland

XBRL Nederland bestaat 12,5 jaar en dat vieren we met een jubileumcongres op 15 april 2015. Tijdens dit congres jubileumcongres ligt de focus op het pragmatische perspectief: de toegevoegde waarde en toepassingen van XBRL voor bedrijfsleven en overheid in de rapportageketen.
Lees meer>>>

Workshop “Normatieve Presentatie” (16 december 2014)

XBRL Nederland organiseert op 16 december 2014 een workshop over Normatieve Presentatie in AC Restaurant in De Meern. Tijdens deze workshop wordt de Normatieve Presentatie en het belang voor accountants besproken. Ook zal de techniek tot Normatieve Presentatie en de bijbehorende Table Linkbase behandeld worden. De middag zal worden afgesloten met een brainstormsessie met onderwerpen over de aanpak, de veranderingen door Normatieve Presentatie, etc.
Lees meer>>>

Workshop “SBR Assurance oplossingen” (28 mei 2014)

Op woensdag 28 mei 2014 organiseert XBRL Nederland de workshop “SBR Assurance oplossingen” in AC Restaurant in De Meern. Tijdens deze workshop zullen softwareleveranciers over SBR Assurance, Validatie en Normatieve Presentatie en pilot SBR Assurance geïnformeerd worden. De middag zal worden afgesloten met een presentatie over de impact van de voorgestelde SBR Assurance aanpak op de software en softwareleveranciers.
Lees meer>>>

XBRL seminar “CRD IV” (24 september 2013)

Op 24 september 2013 wordt de eerste CRD IV XBRL seminar georganiseerd bij het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) in Amsterdam. Dit is een gebeurtenis die u absoluut niet mag missen als een bank m.b.t. de nieuwe CRD IV rapportageverplichting waarbij banken in heel Europa geconfronteerd mee worden. Deze seminar organiseert XBRL Nederland in samenwerking met Deloitte.
Lees meer>>>

Workshop “Jaarrekeningen in XBRL” (25 juni 2013)

Op dinsdag 25 juni 2013 organiseert XBRL Nederland de workshop ‘Jaarrekeningen in XBRL’ in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze workshop zal ingegaan worden op de Assurance bij XBRL rapportages en de SBR Assurance aanpak. De middag zal worden afgesloten met de do’s & dont’s bij het opstellen van XBRL jaarrekeningen.
Lees meer>>>

Workshop “XBRL en Formulas” (7 mei 2013)

Op dinsdag 7 mei a.s. organiseert XBRL Nederland een workshop over XBRL en Formulas. Bij deze workshop zullen de onderwerpen XBRL Formulas Belastingdienst en XBRL Formulas banken verder uitgediept worden. De middag zal worden afgesloten met een praktijk case: assurance- & ratio berekeningen. Meld u nu aan voor deze workshop!
Lees meer>>>

Workshop “Ontwikkelingen door XBRL” (26 september 2012)

Op woensdag 26 september a.s. organiseert XBRL Nederland opnieuw een workshop genaamd ‘Ontwikkelingen door XBRL’. Bij deze workshop zullen de onderwerpen taxonomieën van de Belastingdienst, Inline XBRL (iXBRL), mappen jaarlijkse versies van de taxonomie behandeld worden. Meld u nu aan voor deze workshop!
Lees verder>>>

Workshop “XBRL en ontvangende partijen” (26 juni 2012)

Op dinsdag 26 juni 2012 vond in AC Meeting Centre Utrecht- De Meern de workshop XBRL en ontvangende partijen plaats. De onderwerpen taxonomieën Kamer van Koophandel, taxonomieëen banken, toepassingen en ontvangstsystemen in XBRL werden besproken.
Lees meer>>>

Workshop “Toetsen XBRL document” (29 mei 2012)

Op dinsdag 29 mei jl. heeft de workshop ‘Toetsen XBRL document’ plaatsgevonden. Tiojdens deze bijeenkomst zijn de onderwerpen Formulas, Standard Validation Rules (SVR), Renderen, versturen van een XBRL rapport naar Digipoort/ Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de toekomst van XBRL/ SBR besproken.
Lees meer>>>

Technische workshop “Creatie XBRL rapport” (23 april 2012)

Op maandag 23 april jl. heeft de technische workshop “Creatie XBRL rapport” plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe een XBRL rapport gemaakt wordt en hoe een XBRL rapport gevalideerd wordt met een toelichting op de visualisatie. Het inlezen van een XBRL rapport en de uitleg over het koppelen van rapporten in XBRL wordt verplaatst naar een andere workshop.
Lees meer>>>

Technische workshop “Taxonomie Architectuur” (26 maart 2012)

Op maandag 26 maart 2012 vond in AC Meeting Centre Utrecht- De Meern de workshop Taxonomie architectuur plaats. De heer Hans Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland, verwelkomde de aanwezigen. Tijdens deze bijeenkomst was de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) behandeld met daarna een toelichting over de bankentaxonomie. Na een korte pauze werd de standaard FRIS en de relatie met Formulas behandeld. De middag werd afgesloten met een toelichting van XBRL en duurzaamheid.
Lees meer>>>

Technische workshop “XBRL Developments” (27 februari 2012)

Technische Workshop “XBRL Developments” op 27 februari 2012 wordt verplaatst naar een andere datum. Nieuwe datum wordt t.z.t. bekendgemaakt op de website en in de nieuwsbrief.
Activiteitenkalender>>>

Introductiebijeenkomst “XBRL Explained” (28 november 2011)

Op maandag 28 november 2011 werd er een gratis introductiebijeenkomst georganiseerd  door XBRL Nederland voor softwareleveranciers die vanaf 01 januari 2013 te maken krijgen met de verplichtstelling van de XBRL standaard. Het doel was om mogelijke vragen van softwareleveranciers te beantwoorden op het gebied van XBRL. Spoedig zullen er een aantal technische workshops volgen, die gelden als verdieping op de bijeenkomst XBRL Explained. De presentaties van de sprekers van XBRL Explained is hier te vinden.
Lees meer >>>

XBRL Explained (26 april 2011)

Op 26 april 2011 vond in Expo Houten XBRL Explained plaats. Het was de eerste bijeenkomst in de reeks die XBRL Nederland organiseert om mogelijke vragen van softwareleveranciers op het gebied van XBRL te beantwoorden. Later dit jaar volgen een aantal technische workshops, die gelden als verdieping op de bijeenkomst XBRL Explained.
Lees meer >>>