Login

ESEF webinar

Posted on oktober 6, 2020 by Ng

In maart 2020 hebben wij in samenwerking met de AFM en de NBA een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de ESEF verplichtstelling. De belangstelling was toen overweldigend. Nu een half jaar later nadert de datum dat u daadwerkelijk uw jaarverslag op basis van ESEF moet opstellen. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een controle standaard en – aanpak. Ook is de AFM nu nagenoeg klaar met de testfaciliteiten en de keten die ervoor moet zorgen dat uw ESEF deponering wordt ontvangen door de AFM en als vastgesteld ook door de KVK.

Wij willen u op 3 december 2020 in een webinar graag informeren over de laatste stand van zaken. Hoe gaat de accountant om met uw ESEF deponering? Wat betekent dit voor de controleverklaring? Hoe zorgt u ervoor dat het ZIP-bestand (met de Inline XBRL document en organisatie taxonomie) bij de AFM komt? En waar gaat de AFM als ontvanger allemaal op letten?

Tijdens de webinar kunt u eventuele vragen stellen via de chatfunctie. Deze worden tijdens elk onderdeel zoveel mogelijk beantwoord.

Programma
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

13:15 – 13:30 Open stellen webinar
13:30 – 13:45 Opening en korte introductie door XBRL Nederland
13:45 – 14:30 Stand van zaken NBA
14:30 – 14:45 Beantwoording van vragen die via de chat zijn gesteld
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:45 Stand van zaken AFM
15:45 – 16:00 Beantwoording van vragen die via de chat zijn gesteld
16:00 – 16:05 Afsluiting

Deelnemen
U kunt hier deelnemen aan de ESEF webinar.

Other Posts