Login

Upcoming Events

Evenement

XBRL webinar: APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructuureerde gegevens

18th May, 2021

De behoefte aan informatie over ondernemingen is groot: aandeelhouders, crediteuren, toezichthouders, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, etc. hebben behoefte aan financiële en niet-financiële informatie van bedrijven en andere organisaties. Er is behoefte aan inzicht in kredietwaardigheid, financiële prestaties, ethiek, duurzaamheid, etc., zowel op individueel niveau als geaggregeerd (statistiek). De verschuiving van papier naar elektronische informatie is al […]

Read more


Evenement

Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van data

17th June, 2021

Afgelopen jaren heeft het gebruik van XBRL een verdere vlucht genomen. Verschillende partijen maken gebruik van taxonomieën en dat biedt kansen voor accountants. De accountant wordt vaak genoemd als leverancier van XBRL rapportages aan zowel de overheid als aan de banken. Echter de rol van XBRL voor accountants als ontvanger is onderbelicht en bied daarmee […]

Read more