Login

Latest News

News Item

Technische informatiebijeenkomsten verplichtstelling ‘Groot’

juni 14, 2024

Vanaf boekjaar 2025 moeten grote ondernemingen hun jaarverslag opstellen in het uniforme elektronische verslagleggingsformaat. Bij de meesten staat dit formaat beter bekend als Inline XBRL. Om diegenen te informeren die straks de uitdaging hebben om dit formaat en bijkomende zaken in hun systemen of processen te implementeren, organiseert Logius een vijftal informatiebijeenkomsten. De eerste informatiebijeenkomst […]

Read more


News Item

‘We kunnen het belang van deze standaard niet genoeg promoten’ | Interview met Hans Plomp (DUO) en Ber van Zanen (OCW)

mei 21, 2024

Verantwoording in het onderwijs moet gemakkelijker, is het uitgangspunt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarom heeft het ministerie de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in 2023 opdracht gegeven om te starten met het programma Samen Verantwoorden. Dit programma moet ervoor zorgen dat in 2027 alle besturen de jaarverslagen, inclusief assurance, helemaal digitaal […]

Read more


News Item

XBRL Nederland Lenteborrel voor deelnemers, donderdag 30 mei 2024

mei 14, 2024

Op donderdag 30 mei organiseren wij de jaarlijkse XBRL Nederland Lenteborrel voor deelnemers en potentiële deelnemers. Deze keer in de oude Caballero-fabriek in Den Haag. Omdat jij een belangrijke bijdrage levert aan het succes van XBRL, willen wij je graag uitnodigen. Je bent welkom vanaf vijf uur. Meld je svp. aan via info@xbrl-nederland.nl met een […]

Read more


News Item

Uitnodiging voor ESRS Set 1 Draft XBRL Taxonomy

maart 22, 2024

EFRAG nodigt belanghebbenden uit voor een hybride evenement over de ESRS Set 1 Draft XBRL Taxonomy, op woensdag 3 april 2024 van 13.30 uur tot 16.00 uur CET. Deelnemers krijgen een uitgebreid overzicht van de ESRS Set 1 Draft XBRL Taxonomie en krijgen de gelegenheid om feedback te geven en met de sprekers in gesprek […]

Read more


News Item

Leden gezocht voor drie nieuwe XBRL Nederland werkgroepen 

maart 12, 2024

XBRL Nederland richt werkgroepen om beter invulling te gaan geven aan de taken van XBRL NL op het gebied van techniek, communicatie en verbreding. Via de werkgroepen wil XBRLNederland ook de deelnemers meer mogelijkheden geven om actief te zijn binnen XBRL Nederland. Alle medewerkers van deelnemers kunnen hierin actief worden. De werkgroep Techniek richt zich […]

Read more


News Item

XBRL Onderwijsportaal klaar voor indienen jaarrapportages ’23

maart 3, 2024

Vanaf 7 maart 2024 is het XBRL Onderwijsportaal klaar voor het indienen van jaarrapportages van het verslagjaar 2023.  Voor 1 juli moeten alle onderwijsinstellingen hun verantwoordingsrapportages over het jaar ’23 in XBRL hebben ingediend via het Onderwijsportaal. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) biedt ondersteuning via online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes om u te begeleiden bij het gebruik […]

Read more


News Item

Taakgroep XBRL

februari 4, 2024

Op verzoek van de deelnemers van de SBR-gemeenschap is de SBR Governance aangepast aan de dynamiek van deze tijd. De werkgroepen, het platform en het beraad hebben plaats gemaakt voor taakgroepen en een tactisch en strategisch beraad.  De essentie van de nieuwe Governance is het beheer van het SBR Afsprakenstelsel; een zorgvuldig samengestelde set van […]

Read more


News Item

ESMA komt met nieuwe ESEF taxonomie voor het boekjaar 2023

december 18, 2023

ESMA heeft een versie 1.1 van de ESEF taxonomy 2022 gepubliceerd. Dit met minimale communicatie en in de laatste periode van het jaar. Eerder had ESMA laten weten dat er dit jaar geen nieuwe taxonomie zou komen en dat de digitale jaarverslagen over 2023 met de ESEF taxonomy 2022 moesten worden opgesteld. De onverwachte update […]

Read more


News Item

Webinar Sign up to sign in goed ontvangen

december 14, 2023

Het webinar dat XBRL Nederland op donderdag 7 december organiseerde, werd druk bezocht en goed ontvangen. Was u niet aanwezig of wilt u delen terugzien? Kijk dan naar de presentaties of bekijk de recording van de sessie. Opening – Jacques Urlus XBRL Nederland Presentatie 1 – Hugo Derene Accept Presentatie 2 – Remco van Wijk […]

Read more


News Item

XBRL Nederland Webinar ‘Sign up to sign in’ donderdag 7 december 9-10am

november 23, 2023

Digitaal ondertekenen In Nederland staan we aan de vooravond van de verplichtstelling groot en het opnemen van ESG-informatie in het bestuursverslag. Uit een peiling is gebleken dat er veel interesse is voor de SBR Assurance-oplossing, met als een van de belangrijkste onderdelen het ondertekenen. Om deze reden organiseert XBRL Nederland op donderdag 7 december van […]

Read more