Login

Latest News

News Item

Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs

december 22, 2022

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en XBRL Nederland (NL) organiseren op woensdag 8 februari 2023 van 10 tot 12 uur het webinar Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs. Het ministerie van OCW is met XBRL NL de samenwerking aangegaan om kennis en ervaring uit te wisselen omtrent digitale jaarverslaggeving én om u de gelegenheid […]

Read more


News Item

ESEF Webinar drukbezocht

november 13, 2022

Het was een interessante bijeenkomst, waaraan een grote groep geïnteresseerden deelnam, het webinar op woensdag 9 november 2022. Wilt u de presentaties terugzien, kijkt u dan op onze Nieuwspagina.

Read more


News Item

Terugblik ESEF webinar 2022

november 11, 2022

Op woensdag 9 november 2022 vond het jaarlijkse webinar over ESEF plaats. Meer dan 250 geïnteresseerden woonden de online bijeenkomst bij. Wilt u de presentaties terugzien, kijkt u dan hier. Alex de Jong (Parseport) ESEF Reporting Manual 2022 Enrico Evink (EY) ESEF Current status update from the NBA Jerry Wouterson (AFM) ESEF Toen en straks […]

Read more


News Item

Op naar Inline!

oktober 24, 2022

Sinds afgelopen jaar publiceren beursgenoteerde ondernemingen in Europa hun jaarrekeningen in Inline XBRL. De stap om ‘normaal’ XBRL te gebruiken is overgeslagen en dat heeft geen ongunstige gevolgen gehad. Daarmee rijst de vraag waarom Nederlandse jaarrekeningen niet in Inline XBRL kunnen worden aangeleverd? Het voornaamste voordeel van Inline XBRL ten opzichte van XBRL is transparantie. […]

Read more


News Item

ESEF webinar 9 november: Optimaal voorbereid!

oktober 2, 2022

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESEF voor accountants, softwareleveranciers en voor andere partijen? Waarmee houdt u rekening in het komende boekjaar? Als multidisciplinaire organisatie informeert XBRLNederland u graag over de laatste stand van zaken tijdens dit webinar op woensdag 9 november van 10-12 uur. Aan het woord komen tijdens het webinar […]

Read more


News Item

Twee nieuwe bestuursleden XBRL Nederland: Roos Timmermans en Alex de Jong

september 2, 2022

Roos Timmermans en Alex de Jong zijn toegetreden tot het bestuur van XBRL Nederland. Zij gaan de komende tijd bijdragen aan het verbeteren van de transparantie van bedrijfsprestaties met een open data-uitwisselingsstandaard voor rapportages. Roos Timmermans, werkzaam als senior Commercial Product Manager bij Exact en al sinds jaren betrokken is bij de implementatie van Standard […]

Read more


News Item

Jacques Urlus nieuwe voorzitter XBRL Nederland

juni 20, 2022

Per 1 juli 2022 neemt Jacques Urlus de voorzittersrol bij XBRL Nederland over van Erik Beulen, die om persoonlijke redenen terugtreedt. Erik, die sinds 1 januari 2020 als voorzitter verbonden was aan XBRL Nederland, leverde een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de stichting. Onder leiding van Erik ontwikkelde XBRL Nederland zich tot een […]

Read more


News Item

Webinar 30 juni 2022: Wie doet wat?

juni 3, 2022

Webinar Wie doet wat? Op donderdag 30 juni vond het webinar Wie doet wat? plaats, over de ambities en taken van XBRL International en de activiteiten van XBRL Europe en XBRL Nederland. John Turner (CEO XBRL International), Gilles Maguet (CEO XBRL Europe) en Bas Groenveld (bestuurslid XBRL Nederland) vertelden wat hun organisaties doen voor de ontwikkeling […]

Read more


News Item

Bestuursmedeling

april 21, 2022

De voorzitter van XBRL-Nederland, Erik Beulen, legt om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter tijdelijk neer. Zijn taken zullen zolang worden waargenomen door de vice-voorzitter Jacques Urlus.

Read more


News Item

Terugblik: ESEF webinar

november 18, 2021

Naar aanleiding van onze succesvolle ESEF seminars vorig jaar werd er in dit seminar bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESEF alsmede de ‘lesson’s learned’ en ‘best practice’ op basis van de ESEF conversies en accountantscontroles hierop van het afgelopen jaar. De opname van de ESEF webinar is hier te vinden.

Read more