Login

‘Samenwerking kenmerkt de Nederlandse XBRL-gemeenschap’

Posted on juni 4, 2023 by Karien Ris

Ruim negen jaar is John Turner nu CEO van XBRL International. Hij  heeft een duidelijke visie op de toekomst van het wereldwijde XBRL-consortium. Wat is zijn mening over de ontwikkelingen in Nederland? ‘XBRL Nederland was een van de eerste jurisdicties. Julie hebben een geweldige kerngemeenschap van experts die goed samenwerken.’ Toch valt er ook voor ons nog veel te leren.

Hij beschouwt zichzelf als ‘evangelist van producten en standaarden’, John Turner, die nauw betrokken is geweest bij het promoten van de wereldwijde standaarden voor open gegevensuitwisseling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een scherp oog heeft voor verschillen tussen alle landen die met de XBRL-standaarden werken. ‘We zien dat in Nederland verschillende expertises samenwerken aan XBRL, zowel in de private als in de publieke sector. Daardoor bouw je als land diepgaande kennis op over een breed scala aan domeinen. Het maakt dat je een hoogwaardig en doordacht proces krijgt. De manier waarop jullie in Nederland samenwerken, noem het polderen, zorgt bovendien voor een minimum aan fricties tussen alle betrokkenen. Dat is uiteindelijk heel efficiënt.’

Hoe komt het volgens John dat deze samenwerking tussen verschillende partijen in Nederland relatief soepel verloopt? ‘Dat weet ik niet zeker. Maar het is zeker niet iets van de laatste tijd. De leden van XBRL Nederland hebben altijd een uitzonderlijk vermogen getoond om samen te werken. Daardoor kan ik altijd veel goede voorbeelden vinden wanneer ik naar Nederland kijk.’ John lacht als hij zegt: ‘Mijn Hollandse vrienden vertellen me dat dit komt doordat Hollanders eeuwenlang  hebben moeten samenwerken om het water het land uit te houden. Wat de oorzaak ook is, het is altijd duidelijk dat in Nederland de verschillende onderdelen van de informatievoorzieningsketen bereid zijn samen te werken op een manier die wij niet overal ter wereld zien.’

Infrastructuur op orde

Ook in het Nederlandse SBR-veld komen volgens John deze samenwerkingen voor. Zo heeft SBR gediend als een grondige basis voor XBRL; uniek in de wereld. John: ‘De SBR-execitie in Nederland was om een ​​aantal redenen interessant. Natuurlijk was er de visie dat SBR niet alleen de digitalisering van rapportages binnen specifieke ketens zou brengen, – zeg maar de voor de hand liggende rapportages tussen bedrijven en overheidsinstanties – maar dat het een stap  verder zou gaan. Zo werden onder meer de KvK-rapportage en de DNB-rapportage ingeregeld en is daarmee dus eigenlijk de hele infrastructuur ontwikkeld. Dat je dan om consensus te bereiken in het proces af en toe tijd verliest, is onvermijdelijk.’

Hoewel Nederland in sommige opzichten voorop loopt, zijn er volgens John ook bij ons nog veel onbenutte kansen. ‘De structuur bestaat, de paden bestaan, de software bestaat, maar je zou waarschijnlijk veel kunnen leren van wat de Verenigde Staten hebben gedaan voor het verzamelen van enorme hoeveelheden – niet alleen financiële maar ook technische – gegevens, over bijvoorbeeld hun energievoorziening.’ Andersom zouden wij de  Verenigde Staten kunnen leren wat we hebben gedaan op het gebied van het vereenvoudigen van de verwerving van informatie voor banken om kredietbeslissingen te nemen, niet alleen om het proces van krediettoewijzing en -onderhoud te vereenvoudigen, maar uiteindelijk ook om hun eigen wettelijke kapitaal te verlagen.

Verbreden van de community

Hoe lovend John ook over de Nederlandse aanpak is, onder meer over het gebruik van digitale handtekeningen waarin we naar zijn zeggen ‘fantastisch werk hebben geleverd’, toch heeft hij een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse XBRL-gemeenschap. ‘Ik weet dat het nooit perfect is, ook niet in Nederland. XBRL Nederland een geweldige kerncommunity van experts die goed kunnen samenwerken. Maar velen van ons die bij dit proces betrokken zijn, zijn er al heel lang bij betrokken. Als we deze kennis niet willen verliezen en verder willen bouwen op en verbeteren van de bestaande standaard, moeten we actief werken aan het verbreden van onze community. Wereldwijd, ook vanuit Nederland.’

Other Posts