Login

‘Een diverse gemeenschap is de sleutel tot langdurig succes’

Posted on mei 2, 2023 by Karien Ris

Het aantrekken van nieuwe collega’s voor XBRL moet niet moeilijk zijn in een wereld die schreeuwt om transparantie. Dat zegt John Turner, CEO van XBRL International. ‘Ik verwacht dat de taxonomieën over duurzaamheid door jongere collega’s worden omarmd als essentiële onderdelen van onze samenleving. Uiteindelijk wordt dit natuurlijk hun planeet.’

Waarom hebben we XBRL zo hard nodig?

‘Omdat we transparantie nodig hebben. We hebben verantwoording nodig. De wereld wordt een digitale plek en betrouwbare, betrouwbare gegevensstromen zijn daarin cruciaal. XBRL draagt daaraan bij, want wij bieden niet alleen technische oplossingen voor problemen. De impact van XBRL is veel groter; we zorgen niet alleen voor een efficiënt proces, maar we werken aan het verbeteren van de verantwoordingsplicht en transparantie van bedrijfsprestaties wereldwijd, door het bieden van een open data-uitwisselingsstandaard. Je kunt XBRL misschien oneerbiedig beschouwen als het digitale ‘loodgieterswerk’ in de rapportage; zonder de leidingen, kranen, stroomregelaars en kwaliteitsmonitors, is niets mogelijk. Om de werking hiervan op lange termijn te kunnen garanderen, hebben we een zo breed en divers mogelijke groep actief betrokkenen nodig.’

Waarom heeft XBRL Nederland nieuw bloed nodig?

‘Ik denk dat XBRL Nederland een geweldige kerncommunity heeft van experts die ongelooflijk effectief kunnen samenwerken. Jullie hebben dat in Nederland in de loop der jaren ook keer op keer bewezen! Maar het merendeel van degenen die bij XBRL Nederland betrokken zijn, zijn er al heel lang mee bezig. Het is van groot belang dat alle kennis die julie bezitten niet verloren gaat. We moeten gaan kijken naar de volgende generatie, zodat we onze vaardigheden en capaciteiten op dit gebied kunnen behouden en verder kunnen uitbreiden. Dat is overigens wel een uitdaging voor ons allemaal, voor het hele eco-systeem, niet alleen voor Nederland. Binnen de toezichthouders, binnen de normbepalers, binnen de softwaregemeenschap en vooral binnen de accounting- en auditgemeenschap. Op alle terreinen moeten we nadenken over de volgende generatie.’

Waarom is het zo cruciaal deze kennis te behouden?

‘Kennis is nodig omdat het digitaliseringstraject steeds intensiever wordt. Er is steeds meer vraag naar goed gecontroleerde, goed beheerde digitale informatiestromen. Zo zie je over de hele wereld bijvoorbeeld een enorme focus ontstaan op klimaatrapportage en duurzaamheid, waarbij een verschuiving plaatsvindt van een vrijwillig kader naar verplichte wettelijke rapportage. Gedreven door de toezichthouders vereist dit een consistente manier van rapporteren die wordt gecontroleerd binnen een regelgevende context. Deze reeks veranderingen die nu binnen bedrijven plaatsvinden, hebben enerzijds betrekking op wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen, maar leiden anderzijds ook tot veranderingen in termen van de manier waarop investeerders en andere gebruikers van die informatie die informatiestromen beheren. Dat is een compliex geheel en het hoort allemaal bij de mondiale uitdaging waar we voor staan.’

En hoe zit het met Europa?

‘In Europa is het ESEF-mandaat over digitale openbaarmaking door beursgenoteerde bedrijven nog nieuw. En er zijn interessante uitdagingen, zoals block-tags, die velen van ons bezig houden. Laten we niet vergeten dat Inline XBRL zelf nog relatief nieuw is in Europa. Hoewel de ESEF-onthullingen over het algemeen een constant hoge kwaliteit laten zien, zijn nog voldoende zaken voor verbetering vatbaar. Toezichthouders, uitvragende partijen auditors en anderen hebben nog veel te leren, evenals de gebruikers. Europa is goed op weg om dit deel van de informatiestroom volledig geaccepteerd te krijgen en deel uit te laten maken van de normale gang van zaken. Europa’s plannen om investeringen via de kapitaalmarktenunie te versterken en uit te breiden, kunnen niet werken zonder de vrije stroom van fundamentele en digitale informatie. Daarom is het van vitaal belang dat dit alles snel op de rit komt.’

Welke rol spelen de XBRL werkgroepen hierin?

‘Nou, op dit moment zien we allemaal de impact van nieuwe technologieën zoals generatieve kunstmatige intelligentie. We moeten uitzoeken hoe deze vorm van AI het best kan worden gebruikt om elk aspect van de rapportageketen te ondersteunen. Daarnaast hebben we een voortdurende uitdaging over de hele wereld als het gaat om cyberbeveiliging. Ik denk dat actieve samenwerking binnen XBRL-werkgroepen, of ze nu op nationaal niveau of op internationaal niveau worden gehouden, niet alleen belangrijk is voor het bevorderen van de technische doelen van elke werkgroep, maar ook voor het ontwikkelen van vaardigheden en expertise bij de leden van een werkgroep. Dat is goed voor de hele community, maar ook voor jonge mensen die veel willen leren. Betrokken zijn bij werkgroepen is een beproefde weg naar versneld leren. En vergeet niet dat je waardevolle relaties kunt opbouwen met andere experts wanneer je actief bijdraagt aan een werkgroep.’

Hebben we alleen jongere mensen nodig?

Diversiteit in ervaring, geslacht, achtergrond, geografie en vaardigheden is een serieus onderwerp. Om onze hogere doelen – meer transparantie en betere, meer bruikbare gegevens – te bereiken, is het essentieel om samen te werken met een diversiteit aan collega’s. We moeten erkennen dat – net als veel andere technologiegemeenschappen – de XBRL-wereld op dit moment nog erg gedomineerd wordt door mannen. Wij willen echt inclusiever zijn. Het samenbrengen van een meer diverse gemeenschap, te beginnen met jonge collega’s en met meer vrouwen, is ontzettend belangrijk voor de duurzaamheid van ons werk op de lange termijn. Dat is iets waar we ons allemaal heel bewust van moeten zijn.’

Om nu in te zoomen op jongeren, wat hebben zij daar zelf eraan?

‘Jongeren vinden een breed scala aan mogelijkheden voor hun persoonlijke ontwikkeling wanneer ze zich aansluiten bij XBRL, of dat nu in Nederland is of in een van onze andere jurisdicties. In de eerste plaats zullen ze snel veel kennis opdoen, zowel op technisch gebied als op beleidsterrein. Het nationale en internationale netwerk dat ze gaan opbouwen, kan van enorme waarde zijn gedurende hun hele carrière. Waarom zou je je niet verdiepen in het interessante XBRL-onderwerp terwijl we allemaal weten dat de toekomst digitaal is en rapportage steeds belangrijker wordt? Laten we tot slot niet vergeten te vermelden dat het gewoon heel leuk kan zijn om collega’s te ontmoeten uit andere landen. Allemaal mensen die toegewijd zijn om hetzelfde doel te bereiken, dat is interessant en het geeft enorm veel energie!’

 

In het artikel van volgende maand beantwoordt John Turner de vraag hoe je op wereldschaal kunt samenwerken.

Other Posts