Login

XBRL gaat op rekenles | Tussentijdse specificatie Calculations 1.1 ter consultatie gepubliceerd

Posted on maart 29, 2023 by Karien Ris

Column door Jacques Urlus 

XBRL-intimi onder ons weten het al heel lang. XBRL kan niet rekenen. Het is alsof je zegt dat een beroepsvisser geen zwemdiploma heeft of dat een scheidsrechter in het betaald voetbal geen benul heeft van buitenspel. En toch is het zo! XBRL de uitwisselingsstandaard voor financiële data bij uitstek is vaak niet in staat om de optelsommen goed te maken.

De oorzaak is dat XBRL niet om kan gaan met afrondingen. XBRL biedt de mogelijkheid om cijfers afgerond op te nemen in het bestand dat gedeeld kan worden met diverse instanties. Waar het dan bijvoorbeeld mis gaat is bij de specificatie van het bedrijfsresultaat. Doorgaans is dit de netto-omzet minus de bedrijfskosten.

Niet afgerond Afgerond (decimals=5)
Netto-omzet 33.572.442 33.600.000
Bedrijfskosten -14.446.925 -14.400.000
Bedrijfsresultaat 19.125.517 19.100.000

Het mag duidelijk zijn dat de som (bedrijfsresultaat) van de afgeronde getallen niet klopt. Bij een validatie van het bestand zal dit leiden tot een foutmelding en zal er geen verdere verwerking meer plaatsvinden.

Nu ook Europese beursgenoteerde ondernemingen onder de verplichting vallen om op basis van XBRL hun jaarverslag op te stellen is de noodzaak om het optelprobleem op te lossen een stuk acuter geworden. Zo acuut zelfs dat de oplossing niet kan wachten tot de nieuwe Calculations 2.0 specificatie, maar dat XBRL International met tussentijdse specificatie is gekomen.

De tussentijdse specificatie, Calculations 1.1 is op dit moment ter consultatie gepubliceerd. De oplossing voor het afrondingsprobleem zit in het toepassen van een berekend bereik waarin een afgeronde waarde nog correct is. Het bereik kent per waarde een minimum en een maximum. Voor netto-omzet is dit 33.550.000 en 33.650.000. En voor bedrijfskosten is het bereik [-14.450.000, -14.350.000].

Als alle individuele bereiken worden opgeteld tot een totaal bereik ontstaat een bereik waarin het afgeronde totaal onderdeel van moet zijn. In bovenstaand voorbeeld is het totaalbereik [19.100.000, 19.300.000]. Nu de afgeronde waarde (19.100.000) van bedrijfsresultaat in het totaal bereik [19.100.000, 19.300.000] valt, is de optelsom alsnog als correct te beschouwen.

Meer informatie over Calculations 1.1 vindt u hier.

Other Posts