Login

Twee nieuwe bestuursleden XBRL Nederland: Roos Timmermans en Alex de Jong

Posted on september 2, 2022 by Ng

Roos Timmermans en Alex de Jong zijn toegetreden tot het bestuur van XBRL Nederland. Zij gaan de komende tijd bijdragen aan het verbeteren van de transparantie van bedrijfsprestaties met een open data-uitwisselingsstandaard voor rapportages.

Roos Timmermans, werkzaam als senior Commercial Product Manager bij Exact en al sinds jaren betrokken is bij de implementatie van Standard Business Reporting of wel XBRL: ‘Het succes van SBR/XBRL wordt vooral gevierd door de uitvragende partijen. De aanleverende partijen – de ondernemingen zelf of hun intermediairs zoals belastingadviseurs, administratie- en accountantskantoren – vieren dit succes nog niet. Zij ervaren het vaak alleen als lastenverzwaring. Vanuit mijn ervaring en mijn netwerk hoop ik als bestuurslid van XBRL NL een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van SBR/XBRL voor de hele keten.’

Alex de Jong, werkzaam als Product Manager bij Parseport – solution provider voor financiële verslaglegging in XBRL-formaat: ‘De implementatie van XBRL heeft ons veel gebracht en dat geeft mij de motivatie om nu ook zelf actief een rol te gaan spelen. Kritisch meekijken naar de ontwikkelingen van XBRL in Nederland heeft naar mijn idee pas echt zin als je de mogelijkheid aangrijpt om ook daadwerkelijk bij te dragen. Ik wil graag proberen om nieuwe ontwikkelingen vanuit het oogpunt van softwareleveranciers te benaderen en op die manier iets voor de XBRL-markt te kunnen betekenen.’

De ambitie van de beide nieuwe bestuursleden is onder meer het imago van XBRL Nederland in positieve zin te helpen veranderen. Niet alleen kan er nog veel meer gestandaardiseerd worden dan nu het geval is, organisaties zouden zich bewuster kunnen zijn van de waarde van alle data die zij ontvangen. Waar veel partijen data aanleveren in XBRL omdat dit verplicht is, is het nuttig te benadrukken dat dat uitwisselingsstandaard meer is dan uitsluitend een administratieve last. Zo krijgen ondernemingen, naast de mogelijkheid hun data te benchmarken binnen de sector, met de juiste analyses ook een veelheid aan klantdata tot hun beschikking. De beide nieuwe bestuursleden zetten zich er met enthousiasme voor in.

Other Posts