Login

Jacques Urlus nieuwe voorzitter XBRL Nederland

Posted on juni 20, 2022 by Ng

Per 1 juli 2022 neemt Jacques Urlus de voorzittersrol bij XBRL Nederland over van Erik Beulen, die om persoonlijke redenen terugtreedt. Erik, die sinds 1 januari 2020 als voorzitter verbonden was aan XBRL Nederland, leverde een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de stichting.

Onder leiding van Erik ontwikkelde XBRL Nederland zich tot een stichting met een duidelijke signatuur. Naast zijn werkzaamheden als hoogleraar aan de Universiteit Tilburg bracht Erik structuur aan in de relaties tussen XBRL Nederland en ontwikkelde hij een serie seminars over uiteenlopende onderwerp op het terrein van XBRL zoals ESG reporting en de uitwisseling van ongestructureerde data. Ook bracht hij de communicatie met de verschillende groepen stakeholders op een hoger plan.

Het bestuur dankt Erik voor zijn bijdrage en is ervan overtuigd dat ook Jacques op enthousiaste manier leiding zal geven aan XBRL Nederland. Jacques: ‘Wij hebben de ambitie de transparantie van bedrijfsprestaties wereldwijd te verbeteren met een open data-uitwisselingsstandaard voor bedrijfsrapportages. De komende periode willen wij het aantal aangesloten partijen vergroten en de kennis over XBRL verder verspreiden. Dat doen we onder meer met events zoals Round tables en webinars die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk zijn. Met de komende verplichtstelllingen in Nederland en Europa voor onder meer duurzaamheidsdata is er voor ons nog veel werk te verzetten.’

Other Posts