Login

Latest Posts

Bericht

Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs

december 22, 2022

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en XBRL Nederland (NL) organiseren op woensdag 8 februari 2023 van 10 tot 12 uur het webinar Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs. Het ministerie van OCW is met XBRL NL de samenwerking aangegaan om kennis en ervaring uit te wisselen omtrent digitale jaarverslaggeving én om u de gelegenheid […]

Read more


Bericht

Twee nieuwe bestuursleden XBRL Nederland: Roos Timmermans en Alex de Jong

september 2, 2022

Roos Timmermans en Alex de Jong zijn toegetreden tot het bestuur van XBRL Nederland. Zij gaan de komende tijd bijdragen aan het verbeteren van de transparantie van bedrijfsprestaties met een open data-uitwisselingsstandaard voor rapportages. Roos Timmermans, die werkt als senior Commercial Product Manager bij Exact en al sinds jaren betrokken is bij de implementatie van […]

Read more


Bericht

Jacques Urlus nieuwe voorzitter XBRL Nederland

juni 20, 2022

Per 1 juli 2022 neemt Jacques Urlus de voorzittersrol bij XBRL Nederland over van Erik Beulen, die om persoonlijke redenen terugtreedt. Erik, die sinds 1 januari 2020 als voorzitter verbonden was aan XBRL Nederland, leverde een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de stichting. Onder leiding van Erik ontwikkelde XBRL Nederland zich tot een […]

Read more


Bericht

Webinar over de XBRL-gemeenschap: wie doet wat?

juni 15, 2022

Wil je meer weten over de ambities en taken van XBRL International? Inzicht krijgen in de activiteiten van XBRL Europe? En horen waarmee XBRL Nederland zich bezighoudt? Meld je dan aan voor het webinar op donderdag 30 juni vanaf 14:00u, een webinar over de XBRL-gemeenschap op globaal, Europees en Nederlands niveau. John Turner (CEO XBRL International), […]

Read more


Bericht

Bestuursmededeling

april 4, 2022

De voorzitter van XBRL-Nederland, Erik Beulen, legt om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter tijdelijk neer. Zijn taken zullen zolang worden waargenomen door de vice-voorzitter Jacques Urlus.

Read more


Bericht

XBRL in de spotlight bij Business Nieuws Radio – Zaken Doen – 11 augustus

augustus 12, 2020

Voorzitter XBRL Nederland, Erik Beulen, spreekt over het belang van XBRL: “XBRL is niet alleen een belangrijke standaard voor de uitwisseling van financiële gegevens via het internet, denk hierbij aan het verstrekken van gegevens aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Op dit moment wordt er gekeken naar mogelijkheden om XBRL ook te […]

Read more