Login

XBRL Onderwijsportaal klaar voor indienen jaarrapportages ’23

Posted on maart 3, 2024 by Karien Ris

Vanaf 7 maart 2024 is het XBRL Onderwijsportaal klaar voor het indienen van jaarrapportages van het verslagjaar 2023. 

Voor 1 juli moeten alle onderwijsinstellingen hun verantwoordingsrapportages over het jaar ’23 in XBRL hebben ingediend via het Onderwijsportaal. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) biedt ondersteuning via online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes om u te begeleiden bij het gebruik van het XBRL Onderwijsportaal. Ook worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseer. Alle sessies bevatten een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Vragen kunt u vooraf indienen via xbrl@duo.nl.

Dinsdag 2 april van 10.00 – 11.30 uur

Donderdag 2 mei van 10.00 – 11.30 uur

Donderdag 28 maart van 10.00 – 11.30 uur.

Dit is de Teams-link om deel te nemen aan deze bijeenkomsten en vragenuurtjes. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Extra service van DUO

Om u extra van dienst te zijn, biedt DUO u de XBRL-controleservice aan. Wanneer u al over de jaarrekening beschikt zonder controleverklaring, kunt u de gegevens vanaf 7 maart al invoeren en indienen bij DUO. DUO controleert de ingediende rapportage met een geautomatiseerde procedure en informeert u per e-mail over eventuele benodigde aanpassingen. Mocht er toch een wijziging nodig zijn, dan kunt u de rapportage aanpassen en opnieuw indienen. Herziene rapportages kunnen zo vaak als nodig worden ingediend, waarbij de laatste versie de eerdere vervangt. Dit bevordert het snel oplossen van onvolkomenheden en zorgt voor tijdige en correcte verantwoordingsgegevens voor de Inspectie van het Onderwijs en OCW. Voor vragen kunt u terecht bij xbrl@duo.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Other Posts