Login

Strategienota XBRL Nederland 2014 – 2016

Posted on juni 3, 2014 by Ng

Het bestuur van XBRL Nederland heeft op 13 maart 2014 de strategienota 2014 – 2016 vastgesteld. De strategie is gebaseerd op de discussies die in het XBRL Nederland-bestuur zijn gevoerd in 2013 gericht op meer duurzaam maken van de plaats en functie van XBRL Nederland in de samenleving.

Strategienota 2014 – 2016>>>

Other Posts