Login

Juryrapport XBRL Scriptie Award 2011 – 2013

Posted on mei 20, 2014 by Ng

De XBRL Nederland Scriptie Award wordt jaarlijks uitgeloofd voor de beste in de afgelopen 24 maanden verschenen afstudeerscripties over (het gebruik van) XBRL in de ruimste zin des woords. De ingezonden scripties worden beoordeeld door het bestuur van XBRL Nederland op originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie.

Deze uitreiking heeft betrekking op de geschreven scripties in de periode 1 november 2011 tot 1 november 2013.

Lees meer>>>

Other Posts