Login

Op naar Inline!

Posted on oktober 24, 2022 by Ng

Sinds afgelopen jaar publiceren beursgenoteerde ondernemingen in Europa hun jaarrekeningen in Inline XBRL. De stap om ‘normaal’ XBRL te gebruiken is overgeslagen en dat heeft geen ongunstige gevolgen gehad. Daarmee rijst de vraag waarom Nederlandse jaarrekeningen niet in Inline XBRL kunnen worden aangeleverd?

Het voornaamste voordeel van Inline XBRL ten opzichte van XBRL is transparantie. Er bestaat nog maar één document, dat zowel door mens als machine gelezen kan worden. XBRL is daardoor geen abstract concept meer, maar tastbaar en te gebruiken voor iedereen.

Bijkomend voordeel is dat geen verschillen meer kunnen ontstaan tussen de opgestelde jaarrekening en het daarna gemaakte XBRL-bestand met het bijbehorende leesbare document dat bij de KVK kan worden opgevraagd. Dit neemt iedere verwarring weg die opstellers en accountants kunnen hebben wanneer zij het XBRL-bestand proberen te controleren aan de hand van een automatisch gegenereerde leesbare versie.

Mooier te maken, beter te lezen

De opsteller krijgt met Inline XBRL ook de mogelijkheid zelf de volgorde en lay-out van het verslag te bepalen, uiteraard binnen de kaders van de Inline XBRL specificaties en de wet- en regelgeving. Zo is het mogelijk met duizendtallen te werken, html-stijlen te gebruiken voor het opmaken van tabellen en paragrafen en kleur en afbeeldingen toe te voegen. Daarnaast kan informatie worden toegevoegd die niet voorzien hoeft te worden van een XBRL-tag. Op deze manier kan een document gebruikt worden voor zowel publicatie als voor eventuele andere stakeholders, wat de noodzaak voor meerdere documenten elimineert en daarmee de keten efficiënter en betrouwbaarder maakt.

Voor de lezer van het Inline XBRL-document zijn er ook een aantal voordelen. Ten eerste is het bestandsformaat HTML, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden in HTML om door bestanden te navigeren. Verder zijn er verschillende open source “viewers” beschikbaar, die een interactieve laag kunnen toevoegen aan een Inline XBRL-bestand. Deze viewers stellen de lezer in staat om meer informatie te krijgen over de cijfers door er simpelweg op te klikken. Er worden dan bijvoorbeeld automatisch vergelijkingen met voorgaande perioden berekend en de achterliggende XBRL-informatie van het getal wordt getoond.

Een kleine stap

Voor softwareleveranciers en ontvangende partijen betekent de transitie naar Inline XBRL natuurlijk wel dat zij hier enige tijd en moeite in moeten stoppen. Dit hoeft echter geen groot probleem te vormen, omdat softwareleveranciers die nu al XBRL-software aanbieden, slechts een kleine stap hoeven te zetten op weg naar Inline XBRL. Bovendien kunnen de meesten van hen dit nu al, omdat zij bijvoorbeeld actief zijn in markten waar Inline XBRL al de standaard is. Ook zijn er al ontvangende partijen in Nederland die werken met Inline XBRL, zoals de AFM. Het moet dus niet al te moeilijk zijn de vereisten te bepalen voor het ontvangen van dit type document. Daarnaast betekent in ieder geval voor een partij als de KvK dat zij de ontvangen bestanden niet meer zelf hoeven om te zetten naar een leesbare versie, wat ook in dat opzicht het proces efficiënter en betrouwbaarder maakt.

Al met al biedt Inline XBRL voordelen voor de opsteller, lezer en zelfs de ontvangende partijen. Internationaal gezien wordt deze vorm van rapporteren steeds meer gebruikt en mag als de nieuwe standaard worden beschouwd. Om daar als vooruitstrevend land niet op achter te blijven, zeg ik: óp naar Inline!

Alex de Jong

Other Posts