Login

‘XBRL vormt echt de kern van onze oplossing’

Posted on oktober 30, 2023 by Karien Ris

Sinds september is Taxxor deelnemer van XBRL Nederland. Gerard Huis in ’t Veld legt uit wat de beweegredenen waren om lid te worden. 

Beursgenoteerd of niet, ondernemingen met een rapportageverplichting zoals ESEF of binnenkort ook CSRD, besteden elk jaar weer veel tijd aan het opstellen van hun jaarverslag. Het laatste dat zij daarbij willen is foutieve informatie opnemen of onnodige handelingen verrichten. Terwijl dat volgens Gerard in veel gevallen precies is wat er gebeurt. ‘Vaak worden data gebruikt uit ERP bronnen, Word of Excel. Daarvan wordt een pdf rapportage gemaakt, waaruit vervolgens weer XBRL data wordt gehaald. Wij draaien dat om. We richten ons volledig op de data in uit de bron, koppelen dit aan het gewenste rapportageformaat (ESEF, CSRD) en vouwen daar als het ware het design omheen. Dat scheelt tijd en verkleint de foutkans. Bovendien zijn de gebruikte data gemakkelijk herleidbaar.’

‘We zijn deelnemer geworden van XBRL Nederland omdat we zien dat XBRL steeds belangrijker wordt. Wanneer je een rapportageverplichting hebt, moet de rapportage simpelweg vaak in XBRL worden aangeleverd. Om die reden hebben wij vanuit Taxxor de taxonomie volledig in onze software geïntegreerd. XBRL vormt dus echt de kern van onze oplossing.’ Gerard en zijn collega’s van Taxxor voelen zich geroepen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de standaard. Niet alleen omdat ze dicht op de bal willen zitten, zoals Gerard het verwoordt, maar ook omdat XBRL voor hen allesbehalve een ‘moetje’ is. Het team wil klanten laten inzien dat de CSRD maar ook de verplichtstelling voor bedrijven die vallen onder KVK-groot een mooie kans is om hun rapportageprocessen te verbeteren. Dat zij door deelname aan XBRL Nederland een rol kunnen spelen in de doorontwikkeling van de XBRL-standaard en taxonomieën, is daarbij een mooie bijkomstigheid.

Other Posts