Login

XBRL Explained en technische workshop NL Taxonomie Architectuur

Posted on mei 5, 2011 by Ng

Om geïnteresseerden die niet in de gelegenheid waren de bijeenkomst van 26 april jl. te bezoeken alsnog de kans te geven dit te doen, is besloten de bijeenkomst nogmaals te organiseren.

Informatie over het programma is hier te vinden.

Other Posts