Login

Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK door Tweede Kamer aangenomen.

Posted on november 26, 2015 by Ng

Het betreft wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg.

De Tweede Kamer heeft op 26 november jl. haar akkoord gegeven op het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek. De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het MKB te vereenvoudigen.

Voorstel is om vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen te deponeren uitsluitend via SBR voor kleine rechtspersonen, voor middelgrote rechtspersonen vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019.

Meer informatie aangaande het wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK is hier te vinden.

Over XBRL Nederland
XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. en heeft zitting in de International Steering Committee van dit orgaan.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over de verplichtstelling van SBR/ XBRL kunt u uw vraag naar info@xbrl-nederland.nl sturen.

Other Posts