Login

Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van data

Posted on april 26, 2021 by Ng

Afgelopen jaren heeft het gebruik van XBRL een verdere vlucht genomen. Verschillende partijen maken gebruik van taxonomieën en dat biedt kansen voor accountants. De accountant wordt vaak genoemd als leverancier van XBRL rapportages aan zowel de overheid als aan de banken. Echter de rol van XBRL voor accountants als ontvanger is onderbelicht en bied daarmee kansen voor accountants.

Wij willen u op 17 juni 2021 van 13:00 uur – 16:00 uur in een webinar graag informeren over de laatste stand van zaken. Hierbij zullen wij ondermeer ingaan op de mogelijkheden en voordelen van gebruik van gestructureerde data. Bijvoorbeeld Hoe gaat de accountant om met het Referentie Grootboek Schema? Waarom ontvangt een accountant vaak nog een PDF van een taxatierapport (vaak nog met een ingeplakte handtekening)? Hoe weet u als accountant nu dat de ontvangen Standaard Bank Verklaring echt van de bank komt, en hoe kan deze efficiënt verwerkt worden? Wat betekenen deze zaken voor de interne organisatie en welke best practices zijn er voor de software omgeving? Aanmelden voor deze webinar kan hier.

Meer informatie over de sprekers en het programma is hier te vinden.

Other Posts