Login

Voorlichtingsbijeenkomsten SBR Programma

Posted on september 21, 2011 by Ng

Standard Business Reporting (SBR) is vanaf 2013 de enige system-to-system aanlevermethode voor de Belastingdienststromen IB en VpB. Vanaf 2014 worden er nog meer rapportages verplicht die met behulp van SBR aan de overheid kunnen worden aangeleverd. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen daarvan voor uw organisatie. SBR verandert hoogstwaarschijnlijk uw dagelijkse aangifte- en samenstelpraktijk en daarop moet u goed zijn voorbereid.

U wordt uitgenodigd om één van de SBR voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en worden in samenwerking met de Nederlandsekoepelorganisaties en de uitvragende partijen (Belastingdienst, Kamer van Koophandel, CBS en de in het FRC verenigde banken) georganiseerd.

Other Posts