Login

Taakgroep XBRL

Posted on februari 4, 2024 by Karien Ris

Op verzoek van de deelnemers van de SBR-gemeenschap is de SBR Governance aangepast aan de dynamiek van deze tijd. De werkgroepen, het platform en het beraad hebben plaats gemaakt voor taakgroepen en een tactisch en strategisch beraad. 

De essentie van de nieuwe Governance is het beheer van het SBR Afsprakenstelsel; een zorgvuldig samengestelde set van specificaties, regels en afspraken die toepasbaar zijn in een breed scala van informatieketens. Thema’s die opgenomen zijn in het SBR Afsprakenstelsel zijn XBRL, de elektronische handtekening, de digitale uitwisseling en RGS. Voor elk thema is een aparte taakgroep ingericht. Voor alles wat van belang is voor de toepassing van XBRL is ondergebracht in de Taakgroep XBRL. De belangrijkste taak van deze taakgroep is het up-to-date houden van een overzicht van de XBRL specificaties, best practices en andere ondersteunende documenten die onderdeel uitmaken van het SBR Afsprakenstelsel. Net als in de oude situatie mag iedereen deel uitmaken van een taakgroep. Maar alleen deelnemers van de stichting XBRL Nederland en XBRL Europe hebben in de Taakgroep XBRL stemrecht. Zij zijn dus de enige die uiteindelijk invloed hebben op het thema XBRL in het SBR Afsprakenstelsel.

De stichting XBRL Nederland levert ook de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de taakgroep. Meedoen in de nieuwe SBR Governance? Meld je dan hier aan.

Other Posts