Login

Nieuwe voorzitter XBRL-Nederland: Erik Beulen

Posted on februari 27, 2020 by Ng

Als nieuwe voorzitter zou ik mij graag even willen voorstellen. Tot voorkort heb ik mijn aandacht gericht op technologie consultancy en mijn leerstoel informatie management aan de Universiteit van Tilburg. In december van het afgelopen jaar heb ik de bakens verzet en richt ik mij volledig op mijn academische activiteiten. Ik vul mijn deeltijd aanstelling aan de universiteit in als academic director van de excutive MSc Information Management aan TIAS, de business school van mijn universiteit. Daarnaast ben ik verbonden aan Manchester Business School, waar ik naast de begeleiding van afstudeeropdrachten colleges geef over disruptive technologies. Door de focus op mijn academische activiteiten heb ik ruim voldoende tijd om invulling te geven aan mijn rol als voorzitter van XBRL Nederland. Verder ben ik nog onbezoldigd bestuurslid van Sourcing Nederland, dat zich richt op het ontwikkelen en delen van informatie intensieve (out)sourcing-deskundigheid.

Op mijn eerste bestuursvergadering heb ik samen met het bestuur een eerste verkenning gedaan naar hoe we in de komende jaren nog meer impact kunnen hebben. Daar willen we als bestuur samen met jullie aan werken. Hierbij staat ons als bestuur voor ogen om in te zetten op het, waar mogelijk, vergroten van de aansluiting op internationale afspraken. Daarnaast willen we ook verkennen hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de democratisering van data en identiteit, zowel peer-to-peer als in de keten. Ook vinden we het belangrijk om de governance modellen voor de (internationale) standaarden te versterken, denk hierbij aan cases zoals vastgoed, standaard bankverklaringen en duurzaamheid. Dat laatste onderwerp vind ik, gezien het maatschappelijke belang, persoonlijk erg belangrijk.

Maar heel concreet, Nederland moet aan de bak om te zorgen dat we voor wat betreft de jaarrekeningen, de transformatie van papier/pdf naar elektronisch realiseren. Het is zo 2023! Ook daar zien we een taak voor XBRL Nederland.

Lees meer >>>

Other Posts