Login

Nieuwe samenstelling bestuursleden XBRL Nederland

Posted on februari 4, 2019 by Ng

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2019 veranderd. Paul Staal (ING) en Bas Groenveld (Aguilonius) zijn toegetreden als bestuursleden van XBRL Nederland voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn.

XBRL Nederland bedankt Huub Lucassen, Dave van den Ende en Henk Gingnagel hartelijk voor hun voortreffelijke en onophoudenlijke inzet om de informatie-uitwisseling in Nederland zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. XBRL Nederland wenst Huub, Dave en Henk het allerbeste in hun verdere carrière en vertrouwt erop nog veel met hen te kunnen samenwerken.

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2019 ziet er als volgt uit:

  • Hans Verkruijsse (Universiteit van Tilburg) – voorzitter
  • Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs) – penningmeester
  • Jacques Urlus (NBA)
  • Paul Hulst (DNB)
  • Paul Staal (ING)
  • Bas Groenveld (Aguilonius)

Lees meer >>>

Other Posts