Login

Nieuwe samenstelling bestuursleden XBRL Nederland per 1 januari 2021

Posted on januari 28, 2021 by Ng

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2021 veranderd. Per 31 december 2020 is Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs) afgetreden als bestuurslid van XBRL Nederland. XBRL Nederland bedankt Jan hartelijk voor zijn inzet om de informatie-uitwisseling in Nederland zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. XBRL Nederland wenst Jan het allerbeste in zijn verdere carrière en vertrouwt erop nog veel met hen te kunnen samenwerken.

Per 1 januari 2021 neemt Enrico Evink (EY) als bestuurslid de functie van penningmeester verrichten.

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2021 ziet er als volgt uit:

  • Erik Beulen (Universiteit van Tilburg) – voorzitter
  • Jacques Urlus (NBA) – vice voorzitter
  • Enrico Evink (EY) – penningmeester
  • Paul Hulst (DNB)
  • Paul Staal (ING)
  • Bas Groenveld (Aguilonius)

Lees meer >>>

Other Posts