Login

NBA publiceert herziende versie Groenboek

Posted on juli 3, 2017 by Ng

Vanaf het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekening digitaal deponeren. Dit betekent ook dat de controleverklaring digitaal wordt en de ‘natte’ handtekening vervangen wordt door een digitale handtekening. Om accountants handvatten te geven voor deze nieuwe situatie heeft de NBA het Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving” geactualiseerd.

De eerste versie van het NBA-Groenboek was al in november 2013 gepubliceerd met de bedoeling om accountants te ondersteunen bij het uitvoeren van pilots die betrekking hadden op het digitaal deponeren van jaarrekeningen en de SBR Assurance die daarbij een rol zou spelen. Echter vanaf 2013 zijn de ontwikkelingen rondom SBR razendsnel gegaan. Een reden om het Groenboek volledig te herzien.

Lees meer >>>

Other Posts