Login

Maak kennis met XBRL

Posted on december 5, 2011 by Ng

De flyer ‘Maak kennis met XBRL‘ legt in begrijpelijke taal uit wat XBRL, taxonomie en een instance document is. Ook gaat de flyer in op de betekenis van XBRL voor de ondernemer, intermediair en softwareleverancier. Onvermijdelijk is de opsomming van de voordelen van XBRL, namelijk hogere kwaliteit van rapportages, beter en sneller verspreiden van rapportages, betere analyses en een verbetering in de communicatie en onderliggende processen.

Other Posts