Login

ISSB publiceert eerste taxonomie voor duurzaamheidsinformatie

Posted on september 7, 2023 by Karien Ris

De International Sustainability Standards Board (ISSB), een dochterorganisatie van de International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), heeft een openbare consultatieversie van de taxonomie voor duurzaamheids- en ESG-informatie gepubliceerd. Het loopt hiermee voor op de publicatie van de ESRS-taxonomie door EFRAG.

De taxonomie bevat de elementen voor twee onlangs vastgestelde standaarden door de ISSB. De eerste, IFRS S1, geeft inzicht in de financiële impact van de duurzaamheid gerelateerde risico’s en kansen die een organisatie nu en mogelijk in de toekomst ondergaat. De tweede standaard richt zich specifiek op de klimaat gerelateerde risico’s en kansen bij een organisatie.

De taxonomie zal helpen om investeerders, analisten en andere belanghebbenden betere beslissingen te nemen en een dieper inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van organisaties.

Overeenkomsten

Zowel ISSB als EFRAG hebben in een persbericht aangekondigd zoveel mogelijk bij elkaar aan te willen sluiten. Organisaties die op basis van beide standaarden (IFRS en ESRS) willen rapporteren zullen merken dat waarover gerapporteerd moet worden zoveel mogelijk geharmoniseerd is. Dit maakt het XBRL-credo ‘eenmaal definiëren, meerdere malen taggen’ meer dan mogelijk. Ook op het technische gebied is er aansluiting gevonden; beide organisaties benoemen expliciet het gebruik van ‘booleans’ en ‘extensible enumerations’ als nieuwe (modellerings-)technieken.

Consultatie

Tot 26 september is het mogelijk om de ISSB te voorzien van consultatiecommentaar. Het doel is begin 2024 de definitieve taxonomie te publiceren. Meer informatie over de consultatie en de taxonomie vindt u hier.

Other Posts