Login

FAQ

Wat is de Nederlandse Taxonomie (NT)?

De Nederlandse Taxonomie is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages, gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen.

Read more


FAQ

Kan ik zelf een taxonomie bouwen?

Omdat een taxonomie zelf geen rapportagestandaard is, worden taxonomieën ook niet door de XBRL organisatie gebouwd. In beginsel bouwt de belanghebbende de taxonomie. Dit is in het algemeen de ontvanger van het uiteindelijke rapport. In Nederland bouwt het CBS taxonomieën voor statistische uitvraag en de belastingdienst initieert de taxonomieën voor belastingaangiften. Andere organisaties, zoals hoofdkantoren […]

Read more


FAQ

Waar vind ik een geschikte taxonomie?

Dit hangt af van het doel voor het opstellen van een XBRL rapportage. Als een toezichthouder dit formaat vereist zal de toezichthouder de taxonomie aanleveren. Wil men XBRL intern gebruiken dan zal men zelf (eventueel met behulp van een expert) een bruikbare taxonomie kunnen creëren.

Read more


FAQ

Hoe creëer ik een taxonomie?

Een taxonomie kan in de basis gecreëerd worden met behulp van een notepad of XML editor, maar veel geschikter zijn de zogenaamde taxonomie builders zoals te verkrijgen bij Semansys, Fujitsu, CoreFiling, Banco de España en anderen.

Read more


FAQ

Wat is een taxonomie?

De taxonomie is het belangrijkste onderdeel in de XBRL techniek. Om de eenduidigheid in de communicatie te waarborgen dient van elk element de betekenis te zijn vastgelegd van de betreffende wet en regelgeving. Omdat XBRL geen rapportagestandaard in traditionele zin is (zoals bijvoorbeeld US-GAAP, IFRS) zullen er per regio en per rapportagetype verschillende taxonomieën noodzakelijk […]

Read more


FAQ

Veranderd XBRL de accounting standard?

XBRL verandert niet de accounting standard. Door XBRL gaat het overnemen van informatie sneller en wordt de kwaliteit van de informatie verbeterd doordat gegevens niet meer handmatig overgenomen hoeft te worden.

Read more


FAQ

Wat is een specificatie?

De XBRL community creëert specificaties. De technische specificatie is een document dat in termen beschrijft hoe een rapportagestandaard vastgelegd wordt op basis van de XBRL specificatie. XBRL stelt softwareleveranciers, programmamakers en eindgebruikers in staat om het uitwisseling en vergelijking van de creatie te verhogen. Business rapportages omvatten financiële balansen, financiële informatie, niet-financiële informatie, algemene transacties […]

Read more


FAQ

Wat is een instance?

Een rapport in XBRL formaat wordt een instance genoemd.

Read more


FAQ

Wat is een element?

Een element is één enkel unieke rapportagebegrip.

Read more


FAQ

Wie zijn de uitvragende partijen?

De Kamer van Koophandel, Belastingdienst, CBS, De Nederlandsche Bank en inmiddels de commerciële banken vragen rapportages in XBRL, terwijl ook in de agro en onderwijssector XBRL projecten zijn opgestart.

Read more