Login

Wat is een taxonomie?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

De taxonomie is het belangrijkste onderdeel in de XBRL techniek. Om de eenduidigheid in de communicatie te waarborgen dient van elk element de betekenis te zijn vastgelegd van de betreffende wet en regelgeving. Omdat XBRL geen rapportagestandaard in traditionele zin is (zoals bijvoorbeeld US-GAAP, IFRS) zullen er per regio en per rapportagetype verschillende taxonomieën noodzakelijk zijn. Via de door XBRL geboden functionaliteit, is het mogelijk om elementen uit verschillende taxonomieën met elkaar te combineren in één rapportage.

Other Posts