Login

FAQ

Kan ik met mijn eigen software XBRL rapporteren?

Of u met uw eigen software XBRL rapporten kan maken dient u uw softwareleverancier hierover te benaderen.

Read more


FAQ

Hoe kan ik rapporteren in XBRL?

Met behulp van uw softwareleverancier kunt u XBRL rapportages maken. Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier.

Read more


FAQ

Wat is Digipoort?

Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid voor bedrijven. Digipoort verzorgt de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven en overheden.

Read more


FAQ

Wat is SBR?

SBR staat voor Standard Business Reporting en zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan het maken en aanleveren van verplichte rapportages aan overheden en banken. Het eenmaal inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor het efficiƫnt hergebruik van gegevens. Zo hoeven de verschillende rapportages niet handmatig samengesteld en verzonden te worden.

Read more


FAQ

Wat is de relatie tussen XBRL en SBR?

SBR is de nationale toepassing van XBRL. SBR bewaakt en onderhoudt de standaarden en verenigt de betrokken partijen, zoals softwareleveranciers, accountants en overheden. SBR werkt naast de centrale overheid samen met de banken.

Read more


FAQ

Waar kan ik rapportages in XBRL aanleveren?

Via Digipoort van de overheid en de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) kunt u uw XBRL rapportages aanleveren bij de uitvragende partijen.

Read more


FAQ

Van wie is de Nederlandse Taxonomie (NT)?

De Nederlandse Taxonomie (NT) is eigendom van de overheid. Andere sectoren of branches kunnen extensies maken op de NT. Dit heeft de bankensector gedaan. Het beheer hiervan ligt niet bij de Nederlandse overheid, maar bij de eigen sector. Elke onderneming kan een extensie maken voor eigen gebruik.

Read more


FAQ

Wat is een extensie op een taxonomie?

Een extensie is een uitbreiding op de taxonomie.

Read more


FAQ

Kan de Nederlandse Taxonomie (NT) uitgebreid worden met andere gegevens?

Er kunnen extensies op de Nederlandse Taxonomie worden gemaakt. Een rapportageproces maakt dan als basis gebruik van de Nederlandse Taxonomie, maar heeft voor specifieke rapportagedoeleinden een (beperkt) aantal andere definities nodig om tot de juiste rapportages te komen.

Read more


FAQ

Is de Nederlandse Taxonomie (NT) altijd hetzelfde?

Elk jaar wordt de Nederlandse Taxonomie op basis van wet- en regelgeving aangepast. Onderdelen die over meerdere jaren stabiel zijn blijven hetzelfde. De naam van het formulier dat geldig is voor een bepaald jaar wordt altijd aangepast.

Read more