Login

Waar kan ik rapportages in XBRL aanleveren?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

Via Digipoort van de overheid en de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) kunt u uw XBRL rapportages aanleveren bij de uitvragende partijen.

Other Posts