Login

XBRL webinar: APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructureerde gegevens

Posted on april 13, 2021 by Ng

De behoefte aan informatie over ondernemingen is groot: aandeelhouders, crediteuren, toezichthouders, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, etc. hebben behoefte aan financiële en niet-financiële informatie van bedrijven en andere organisaties. Er is behoefte aan inzicht in kredietwaardigheid, financiële prestaties, ethiek, duurzaamheid, etc., zowel op individueel niveau als geaggregeerd (statistiek).
De verschuiving van papier naar elektronische informatie is al enige tijd aan de gang, maar deze ontwikkeling heeft geleid tot een nieuwe behoefte: hoe kan deze elektronische informatie zo efficiënt mogelijk verwerkt worden?

De crux hier is om de informatie gestandaardiseerd (in een afgesproken syntax/gegevensstandaard) volgens vastgestelde gegevensdefinities (semantisch vergelijkbaar) uit te wisselen.
Standard Business Reporting (SBR) is een Nederlandse publiek-private samenwerking waarin dit geregeld is voor belastingaangiftes, jaarverslagen, woningbouwcorporatieverantwoording, onderwijsverantwoording, vastgoedtaxaties, kredietverlening, etc. De pijlers van SBR zijn o.a. de Nederlandse Taxonomie, het Referentie Grootboek Schema (RGS) en XBRL.

XBRL Nederland ondersteunt deze ontwikkelingen. Dankzij XBRL kunnen er binnen SBR gestandaardiseerd en gestructureerd gegevens uitgewisseld worden. Het is mooi om te zien dat de efficiëntere toegang tot gegevens leidt tot innovatieve toepassingen, waarbij gegevens uit diverse bronnen worden gecombineerd: gestructureerde en ongestructureerde gegevens worden gecombineerd en verrijkt tot hoogwaardige gestructureerde gegevens.

Daarom organiseert XBRL Nederland op dinsdag 18 mei 2021 van 15:00 uur – 17:00 uur een webinar over APIs, ORC, Data scraping, standaarden en (on)gestructureerde gegevens.

Tijdens de webinar kunt u eventuele vragen stellen via de chatfunctie. Deze worden tijdens elk onderdeel zoveel mogelijk beantwoord. Aanmelden voor deze webinar kan hier.

Meer informatie over het programma en de sprekers is hier te vinden.

Other Posts