Login

Logius en KvK starten SBR-pilot voor de preparer extensions

Posted on mei 2, 2016 by Ng

Op 20 mei a.s. is de aftrap van de SBR-pilot preparer extensions – ook wel bekend als ‘private extensies’ – voor het deponeren van de jaarverantwoording bij de Kamer van Koophandel. De informatiebijeenkomst staat open voor vertegenwoordigers van alle betrokken ketenpartners. Het doel is om de ketenpartners in een plenaire sessie te informeren over de:

  • Toepassing van private extensie;
  • Doelstellingen en aanpak van de pilot;
  • Impact voor de ketenpartners;
  • Begeleiding vanuit Logius;
  • Tijdslijnen.

Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen en gezamenlijk in gesprek te treden over de wijze van deelname aan de pilot.  Voor meer informatie klik hier.

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 13 mei a.s. aanmelden door een e-mail te sturen naar sbr@logius.nl met als onderwerp ‘AANMELDING: SBR-pilot voor de preparer extensions’.

De informatiebijeenkomst vindt plaatst op:

Datum: 20 mei 2016
Tijdstip: 10:00 – 12:00 uur
Locatie: Logius
Adres: Wilhelmina van Pruisenweg 52 te Den Haag

Other Posts