Login

ESEF bijeenkomst: VOL

Posted on januari 16, 2020 by Ng

Uitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. De digitale publicatie van het jaarverslag moet voldoen aan strikte eisen zoals bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Dit betekent dat het opstellen van het digitale jaarverslag moet gebeuren op basis van het, door de ESMA vastgestelde, Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF).

ESEF behelst dat een jaarverslag openbaar moet worden gemaakt in het XHTML-formaat. De gegevens in de geconsolideerde IFRS-jaarrekening, als onderdeel van het volledige jaarverslag, moeten op basis van Inline XBRL worden getagd. Daarnaast moet de uitgevende instelling in voorkomende gevallen, deels op basis van de door de ESMA gepubliceerde taxonomie, een eigen taxonomie maken. Van u wordt verwacht dat u het geheel, in een Zip-bestand met een vaste structuur, deponeert bij de AFM. Aangezien het digitale jaarverslag het enige jaarverslag zal zijn, zal het digitale jaarverslag door de accountant moeten worden gecontroleerd en worden voorzien van een controleverklaring.

Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat u op basis van het bovenstaande aan aantal vragen heeft. Om deze reden organiseren wij, in samenwerking met de AFM en de NBA, op 5 maart 2020, te ’s-Hertogenbosch en op 11 maart 2020, te Zeist* een bijeenkomst over de ESEF verplichtstelling.

Als u bij een van de bovenstaande bijeenkomsten aanwezig wilt zijn, kunt u zich via info@xbrl-nederland.nl aanmelden, onder vermelding van de datum en locatie van de bijeenkomst. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving.

Informatie over het programma is hier te vinden.

*Het maximaal aantal aanmeldingen voor de ESEF bijeenkomst op 11 maart 2020 in Zeist is bereikt. U kunt zich aanmelden voor de ESEF bijeenkomst op 5 maart 2020 in ‘s-Hertogenbosch.

Other Posts