Login

Wat: De wereld in het algemeen en met name de uitwisseling van gegevens, wordt elke dag digitaler. De behoefte aan informatie neemt toe, evenals het aantal mensen die de gegevens gebruiken voor hun processen. Deze ontwikkelingen vragen om een open, transparant en gemakkelijk mechanisme dat er voor zorgt dat iedereen ‘dezelfde taal spreekt’. XBRL biedt dit mechanisme.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een taal die zich heeft gevestigd als de standaard voor de communicatie van zakelijke informatie tussen verschillende organisaties en informatiesystemen. Ook is het er op gericht om financiële- en andere zakelijke rapporten tussen bedrijven en toezichthouders, banken en belanghebbenden, maar ook intern tussen verschillende dochterondernemingen en divisies, elektronisch uit te wisselen.

Waar: XBRL is door de Nederlandse overheid in gebruik voor rapportages aan de Belastingdienst, deponering bij de Kamer van Koophandel en statistiekopgaven bij het CBS. De banken (Rabobank, ING en ABN AMRO) hebben XBRL tevens toegepast voor de kredietrapportages van ondernemingen. Ook andere sectoren hebben XBRL in voorbereiding of als werk in uitvoering, waaronder Agentschap.nl en het Ministerie van Onderwijs.

De Nederlandse intermediairs en accountantskantoren werken mee aan het project XBRL voor rapportages aan overheid en banken.

Voor wie: Het belang van XBRL voor softwareleveranciers wordt groter naarmate XBRL steeds meer wordt ingezet als universele taal, en als standaard geldt voor informatie-uitwisseling tussen verschillende organisaties en / of informatiesystemen. Omdat het gebruik van XBRL sterk in opkomst is en het de verwachting is dat het ook in Nederland door de overheid verplicht wordt gesteld, worden softwareleveranciers geconfronteerd met vragen als:

  • Op welke manier worden uw bestaande klanten geconfronteerd met de naleving van XBRL?
  • Betekent het voor u dat u de XBRL functionaliteit moet bieden?
  • Zo ja, voor welke toepassingen heeft u XBRL nodig of wilt u het gebruiken?
  • Welke XBRL-functionaliteit heeft u nodig?
  • Is een specifieke (Nederlandse) implementatie handig of generieke technologie?
  • Hoeveel tijd, middelen en investeringen zijn beschikbaar en nog nodig om op tijd klaar te zijn?
  • Maakt of koopt u de nodige XBRL-technologie?

Waarom: Na landen als de Verenigde Staten, China en India, gaan ook steeds meer Europese landen over tot XBRL als enig toegestane manier van financiële rapportage. Zo zijn onder meer Groot Brittannië, Italië en België reeds vergevorderd met de verplichtstelling van XBRL.

Per 1 januari 2013 wordt  financieel rapporteren met XBRL in Nederland verplicht gesteld waarna een gefaseerde standaardisatie voor overige gegevensstromen plaats zal vinden. Het advies van XBRL Nederland aan softwareleveranciers is om niet te wachten tot deze wetgeving ingaat, maar om zich tijdig voor te bereiden en over te stappen en te profiteren van de voordelen van XBRL.

Hoe: Softwareleveranciers worden geconfronteerd met de noodzaak hun klanten met XBRL te faciliteren. Om softwareleveranciers te informeren en waar mogelijk te ondersteunen, heeft XBRL Nederland een project opgezet om hen van dienst te zijn. In het kader hiervan zal spoedig een planning beschikbaar zijn met de diverse activiteiten.

Deelname: XBRL Nederland streeft ernaar de meeste bijeenkomsten voor u kosteloos aan te bieden. Echter, in sommige gevallen zal van u een beperkte bijdrage gevraagd worden om de kosten te dekken. Bij elke voorlichtingsbijeenkomst wordt in de aankondiging in de digitale nieuwsbrief vermeld of en zo ja welke kosten er voor u aan verbonden zijn.

Aanmelding: U kunt zich aanmelden voor een of meerdere bijeenkomsten via de digitale nieuwsbrief. Heeft u de digitale nieuwsbrief niet ontvangen, maar wilt u dit in de toekomst wel? Vul dan hier  uw gegevens in om in de toekomst de XBRL Nederland nieuwsbrief te ontvangen.

Contact: voor vragen over XBRL of bovenstaande activiteitenkalender, kunt u contact opnemen met: XBRL Nederland; Shuhuang Ng.