Login

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.
www.rb.nl

RB Opleidingen is de opleidingentak van het RB en de grootste fiscale opleider van Nederland. RB Opleidingen begrijpt ambitie: het aanbod kenmerkt zich door kwalitatief hoogstaande opleidingen. Vanuit RB Opleidingen worden vijf fiscale praktijkopleidingen op hbo-niveau aangeboden, allen naast het dagelijkse werk te volgen. Daarnaast biedt RB Opleidingen de door de NVAO geaccrediteerde opleiding Master Belastingadviseur aan, een in Nederland unieke fiscale hbo-master. Onder RB Opleidingen valt ook het uitgebreide Permanente Educatie-programma en VLB Opleidingen, het agrofiscale onderdeel van RB Opleidingen met diverse agrofiscale en agrobedrijfskundige PE-cursussen.
www.rbopleidingen.nl

Lees meer>>>