Login

Wie heeft XBRL ontwikkeld?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

De ontwikkeling van XBRL wordt gecoördineerd door XBRL Int., een internationaal consortium dat eind 1999 is opgericht op initiatief van de Amerikaanse accountantsorganisatie American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). In het XBRL-consortium zijn momenteel ongeveer 650 organisaties vertegenwoordigd uit alle lagen van de financiële informatieketen. Gezien de omvang van de uitdaging is een groot en invloedrijk consortium noodzakelijk om snelle marktacceptatie te bewerkstelligen.

Other Posts