Login

Wat is XML?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

XML (eXtensible Markup Language) is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium kortweg W3C. Het W23C heeft duidelijke doelen gedefinieerd die het met de ontwikkeling van XML wil realiseren. XML dient:

–  Eenvoudige ontwikkeling van platform;
–  Onafhangelijke protocollen voor het uitwisselen van generieke en specifieke data mogelijk
maken;
–  Dataverwerking met behulp van goedkope software te vereenvoudigen;
–  Gebruikersspecifieke datatransformatie mogelijk maken;
–  Metadata (data over data) te verschaffen zodat gericht (en efficiënter) informatie kan
worden gevonden.

Other Posts