Login

Wat doet XBRL Nederland?

Posted on juni 2, 2015 by Ng

Omdat er behoefte is aan informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, is eind september 2002 besloten XBRL Nederland op te richten. Sinds 1 januari 2005 zijn de activiteiten in een rechtsvorm ondergebracht: Stichting XBRL Nederland.

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende organisaties (bedrijfsleven, softwarebedrijven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. (www.xbrl.org).

Other Posts