Login

Wat betekent XBRL voor mij als softwareleverancier?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

Softwareleveranciers hebben de taak om XBRL in hun software te implementeren zodat de gebruikers van de software rapporten in XBRL kunnen aanleveren. Sommigen doen dit door XBRL centraal te stellen in hun strategie en de software-architectuur. Anderen voegen een XBRL module toe om rapporten in XBRL te kunnen maken of te ontvangen. Ook zijn er XBRL-specialisten die alleen software maken voor het genereren of verwerken van XBRL of bouwen zij taxonomieën.

Other Posts