Login

Wat betekent XBRL voor mij als intermediair?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

Door XBRL kunnen intermediairs profiteren van een meer gestructureerde aanlevering van gegevens via XBRL en van de kwaliteits- en efficiencywinst die hieruit voortkomen.

Other Posts