Login

Is XBRL Internationaal?

Posted on juni 3, 2015 by Ng

XBRL is een wereldwijde standaard die over de hele wereld gebruikt wordt.

Other Posts