Login
Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 moeten uitgevende instellingen in de Europese Unie hun jaarverslag digitaal openbaar maken. De digitale publicatie van het jaarverslag moet voldoen aan strikte eisen zoals bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het opstellen moet gebeuren op basis van de door de ESMA vastgestelde Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF). ESEF behelst dat een jaarverslag openbaar moet worden gemaakt in het XHTML-formaat. De gegevens in de geconsolideerde jaarrekening, als onderdeel van het volledige jaarverslag, moeten op basis van Inline XBRL worden getagd (=of gekoppeld). Hiervoor moet de uitgevende instelling, indien sprake is van tagging, zijn eigen taxonomie maken op  basis van de door ESMA gepubliceerde taxonomie (die op haart beurt gebaseerd is op de IFRS-taxonomie van de IASB). Op deze pagina brengen wij zoveel mogelijk informatiebronnen samen, die u in staat stelt de juiste informatie te vinden. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt zullen wij deze pagina bijwerken. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust via esef@xbrl-nederland.nl. Mogelijk zullen wij de antwoorden verwerken in een FAQ. Officiële bronnen ESMA website over European Single Electronic Format Publicatie Official Journal Publicatie Official Journal (Nederlandse versie) ESMA ESEF Taxonomy 2017 Onofficiële bronnen (als zodanig door ESMA aangeduid) ESEF Reporting Manual Instructiefilms gepubliceerd door ESMA (YouTube) Instructiefilm 1: ESMA Tutorial Instructiefilm 2: Implementation support for preparers Instructiefilm 3: Further implementation support for preparers Nieuwsartikelen Jaarrekening beursgenoteerde onderneming vanaf boekjaar 2020 digitaal (Accountant) Bereid u voor op ESEF (AFM) Andere pagina’s ESEF Hub van XBRL Europe Voor softwareleveranciers Tutorial for software vendors (opstellen van ESEF) De complete XBRL standaard