Login

Gegevens bedrijf
Thauris BV
Postbus 95315, 2509 CH ‘s-Gravenhage
W: www.thauris.nl

Gegevens contactpersoon
De heer S. Bal
T: 06 – 2339 3757
E: info@thauris.nl


Soort XBRL training
– Introductie training XBRL;
– Technische training XBRL voor intermediairs;
– Technische training XBRL voor gebruikers.

Onderwerpen XBRL training
– Taxonomie ontwikkeling;
– Instance documenten;
– Renderen;
– Validatie.

Methode training
Klassikaal

Duur training
– Introductie training XBRL -> varieerd van 2 uur tot 16 uur;
– Technische training XBRL -> varieerd van 4 uur tot 24 uur.

Omschrijving introductie training XBRL
In de introductiecursus XBRL komen de basis concepten van eXtensible Business Reporting Language (XBRL) aan de orde. XBRL is een syntax standaard gericht op de uitwisseling van zakelijke informatie. Deze cursus gaat vooral in op die aspecten van XBRL die relevant zijn voor organisaties die verantwoordingsrapportages in moeten sturen naar (internationale) toezichthouders. Het is gericht op een breed publiek  die bekend wil raken met de beginselen van XBRL, zoals project managers en intermediairs.

Omschrijving technische training XBRL
De technische trainingen richten zich op verschillende doelgroepen, waaronder gebruikers en intermediairs. In deze cursus wordt in detail ingegaan op de verschillende technische aspecten van XBRL die voor de betreffende doelgroep relevant zijn, waaronder het werken met taxonomieën, het mappen van begrippen, het creëren van instance documenten en het werken met versioning informatie. De mate van diepgang is hierbij sterk afhankelijk van de doelgroep en gewenste duur van de cursus.