Login

Instant Reporting is hét expertisecentrem voor Standard Business Reporting (SBR) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Het expertisecentrum wordt gezien als een gezaghebbend instituut in Nederland waar veel kennis over SBR aanwezig is. Er is nauw contact met het beroepenveld. Het expertisecentrum zorgt voor de disseminatie en borging van (nieuwe) kennis op het gebied van SBR, de organisatie van conferenties en seminars, en het geven van trainingen aan studenten, docenten en professionals.
Samen met het kenniscentrum CAREM van de hogeschool is het expertisecentrum op 1 februari 2012 het project ‘SBR in bedrijf’ gestart. Dit project bevat een groot onderzoekscomponent en is gericht op vragen die zijn ontstaan bij het MKB. OOk heeft het zijn doorwerking in het onderwijs. De nieuwe kennis die het project voortbrengt zal ook na afloop van het project toegankelijk blijven voor het beroeps- en het onderwijsveld en war nodig geactualiseerd.

Lees meer>>>