Login

Workshop XBRL voor het onderwijsveld

Posted on april 12, 2018 by Ng

Workshop Preparer Extensions

Het onderwijsveld wordt vanuit twee invalshoeken geconfronteerd met het fenomeen XBRL/SBR. Enerzijds als overdrager van kennis aan studenten en anderzijds als onderwijsinstelling die verantwoordelijkheid moet afleggen aan het ministerie.

Studenten moeten op de hoogte worden gesteld van het fenomeen XBRL omdat:

  • alle belastingstromen met het bedrijfsleven uitgevoerd worden gebruik makend van XBRL;
  • bij krediet aanvragen en rapportages daaromtrent met de banken gebruik wordt gemaakt van XBRL;
  • vanaf boekjaar 2016 micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK moeten deponeren in XBRL-formaat;
  • vanaf boekjaar 2017 deze verplichting eveneens geldt voor middelgrote rechtspersonen;
  • vanaf boekjaar 2019 deze verplichting ook geldt voor grote rechtspersonen.

Daarnaast is het onderwijsveld verplicht om vanaf 2016 te rapporteren aan het ministerie gebruik makend van XBRL.

Met het oog op deze ontwikkelingen organiseert XBRL Nederland in november 2018 een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) om het onderwijsveld in de volle breedte kennis te laten maken met XBRL en hun te informeren over hun rol hierin.

Informatie over het programma, locatie en exacte datum zal z.s.m. worden bekend gemaakt.

Other Posts